ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Self Confidence ( ความมั่นใจในตนเอง )

Self Confidence ( ความมั่นใจในตนเอง ) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Self Confidence ( ความมั่นใจในตนเอง ), บทความ Self Confidence ( ความมั่นใจในตนเอง ), ตัวอย่าง Self Confidence ( ความมั่นใจในตนเอง ), HR, HRM


Self  Confidence  ( ความมั่นใจในตนเอง )            
   
      ความหมาย  :     ความเชื่อมั่นในความคิด  การกระทำ  และคำพูดที่แสดงออกมาในสถานการณ์หรือต่อบุคคลที่
                                  อยู่ในกลุ่มและระดับที่แตกต่างกัน โดยมีข้อมูลและ/หรือเหตุผลมาสนับสนุนเสมอ
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นใด ๆ เพราะกลัวการโต้แย้ง
 ·    ไม่มั่นในการอธิบายข้อมูลและรายละเอียดงานให้กับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกทีม
 ·    แสดงกิริยาท่าทางอย่างไม่มั่นใจเมื่อต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 
2
 
 ·    ยืนยันความคิดใหม่ ๆ ที่นำเสนอ แต่ไม่สามารถตอบข้อซักถามจากหัวหน้าหรือสมาชิกในทีมได้
 ·    มีความมั่นใจในการให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
 ·    แสดงออกด้วยท่าทางที่มั่นใจเมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น
 
3
 
 ·    ประมวลข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ และสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นฟังได้อย่างมั่นใจ
 ·    แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมั่นใจ
 ·    สามารถชักจูงให้ผู้อื่นมีความคิดเห็นคล้อยตามในเรื่องที่นำเสนอ
 
4
 
 ·    ยืนยันความคิดของตนองโดยการเชื่อมโยงเหตุผล  หลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ
 ·    แสดงกิริยาท่าทางด้วยความมั่นใจเมื่อต้องนำเสนองานต่อที่ประชุม
 ·    ทำให้กลุ่มมีความคิดเห็นร่วมกันกับผลสรุปจากการประชุม
 
5
 ·    มีความมั่นใจในการนำเสนอความคิดเห็นใหม่ ๆ ต่อที่ประชุมกลุ่ม
 ·    ทำให้กลุ่มมีพันธะสัญญาร่วมกันและมีความเชื่อมั่นในผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้น  
 ·    กระตุ้นจูงใจให้ผู้อื่นมีความมั่นใจในความคิด  การกระทำ  และคำพูด
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 3453 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55409 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน