SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

สปส.เตือน คนแก่รับประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี

สปส.เตือน คนแก่รับประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สปส.เตือน คนแก่รับประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี, บทความ สปส.เตือน คนแก่รับประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี, ตัวอย่าง สปส.เตือน คนแก่รับประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี, HR, HRM    สปส.เตือน คนแก่รับประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี

สำนักงานประกันสังคม (สปส.)เตือนผู้ประกันตนที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ที่เกษียณอายุและสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้ว รีบรับเงินบำเหน็จชราภาพภายใน 1 ปี ชักช้าอาจหมดสิทธิ์
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เปิดเผยว่า "ที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้พยายามประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและนายจ้างให้ผู้ประกันตนที่มีอายุ 55 ปีและมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพให้มาขอยื่นรับเงินภายใน 1 ปี เมื่อเกษียณอายุออกจากงานและสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม สปส.พบว่ายังมีผู้ประกันตนอีกหลายรายที่ยังไม่ทราบและหมดสิทธิ์ในการขอรับเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนมากเนื่องจากมายื่นขอรับเงินเลยกำหนดระยะเวลา 1 ปี หรือบางรายก็ไม่มายื่นขอรับสิทธิประโยชน์เลย ทั้งนี้แม้ว่าสำนักงานประกันสังคมจะมีหนังสือเตือนไปยังผู้ประกันตนให้มารับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวแล้วก็ตาม" ทั้งนี้ล่าสุดตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2549 พบว่ามีผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ จำนวนทั้งสิ้น 21,122 ราย สปส.ต้องจ่ายสิทธิประโยชน์เป็นเงิน 349.84 ล้านบาท โดยตลอดปี 2549 นี้สำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะเก็บเงินสมทบกรณีชราภาพได้ทั้งสิ้น 56,597 ล้านบาท
เงินสมทบที่ผู้ประกันตนถูกหักจากเงินเดือนแต่ละเดือน 5 % นั้น 3 % คือเบี้ยชราภาพ ในกรณีที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบน้อยกว่า 15 ปี (180 เดือน) จะได้รับเงิน "บำเหน็จชราภาพ" (จ่ายเป็นก้อน) โดยผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ เฉพาะในส่วนที่ตัวเองส่งเท่านั้น แต่กรณีส่งเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพส่วนที่ตัวเองและนายจ้างส่งเข้ามา บวกกับดอกผลที่สำนักงานประกันสังคมได้ผลตอบแทนจากการลงทุนในปีนั้นๆ แล้วประกาศให้ทราบ และหากส่งเงินสมทบครบ 15 ปีขึ้นไป จึงจะได้รับเป็นเงิน "บำนาญชราภาพ (จ่ายเป็นรายเดือน)" ในส่วนของเงินบำนาญนั้นปัจจุบันยังไม่มีใครได้รับเพราะอายุของกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพยังไม่ถึง 15 ปี แต่มีหลักเกณฑ์ในการรับเงินคือ ผู้ประกันตนจะได้รับเงิน 15 % ของค่าจ้าง 60 เดือนสุดท้าย และถ้าส่งเงินสมทบมากกว่า 15 ปี จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 1 % ต่อระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบครบทุกๆ 12 เดือน ซึ่งในขณะนี้ กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับเพิ่มเงินบำนาญ จากอัตรา 15 %เป็น 20% ของค่าจ้าง และเพิ่มอัตราผลประโยชน์จาก 1 % เป็น 1.5% ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบจำนวนเงินสะสมกรณีชราภาพของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ซึ่งผู้ประกันตนต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่านจาก สปส.ก่อน รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0 2956 – 2533-4 www.sso.go.th สายด่วน โทร. 1506

จำนวนผู้ชม 2792 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ