SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

สปส.แนะ ขั้นตอนพาลูกจ้างต่างด้าวขึ้นทะเบียนประกันสังคม

สปส.แนะ ขั้นตอนพาลูกจ้างต่างด้าวขึ้นทะเบียนประกันสังคม | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สปส.แนะ ขั้นตอนพาลูกจ้างต่างด้าวขึ้นทะเบียนประกันสังคม, บทความ สปส.แนะ ขั้นตอนพาลูกจ้างต่างด้าวขึ้นทะเบียนประกันสังคม, ตัวอย่าง สปส.แนะ ขั้นตอนพาลูกจ้างต่างด้าวขึ้นทะเบียนประกันสังคม, HR, HRM    สปส.แนะ ขั้นตอนพาลูกจ้างต่างด้าวขึ้นทะเบียนประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม แนะนายจ้างที่มีลูกจ้างต่างด้าวตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป นำขึ้นทะเบียนประกันสังคมภายใน 30 วันเพื่อรับสิทธิคุ้มครองทางชีวิตและสังคม รวม 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน


นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า "ตามที่กระทรวงแรงงาน ดำเนินการจัดระบบและกำหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติลาว และกัมพูชา ด้วยการพิสูจน์สัญชาติและให้ได้รับเอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง ตลอดจนได้รับอนุญาตทำงานในอาชีพกรรมกรและผู้รับใช้ในบ้าน ทำให้สถานะของแรงงานต่างด้าว เปลี่ยนเป็นผู้เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายและต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ยกเว้นลูกจ้างของกิจการเพราะปลูก ประมง ป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งไม่ใช่ลูกจ้างตลอดปีและไม่มีงานลักษณะอื่นรวมอยู่ด้วย รวมทั้งลูกจ้างของนายจ้างที่จ้างไว้เพื่อทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจรหรือเป็นไปตามฤดูกาล "


"ในส่วนของนายจ้างมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้คือ ให้แจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างคนต่างด้าวที่เป็นผู้ประกันตนพร้อมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนพร้อมหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน คือ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ เอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง" เลขาธิการกล่าวต่อไปอีกว่า "หากลูกจ้างที่เป็นคนต่างด้าวไม่มีหลักฐานดังกล่าว หรือมีหลักฐานไม่ครบให้ถือว่าหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนไม่ครบถ้วน และไม่สามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนได้ อีกทั้งแรงงานต่างด้าวอาชีพผู้รับใช้ในบ้าน แม้ได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและได้รับเอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทางตลอดจนได้รับใบอนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางาน หากเป็นลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย (ลูกจ้างที่ทำงานรับใช้ส่วนตัวในบ้าน) ไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม ทั้งนี้ นายจ้างสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและขึ้นทะเบียนประกันสังคมได้ ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ณ ท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 "

ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0 2956 – 2533-4 www.sso.go.th สายด่วน โทร. 1506

จำนวนผู้ชม 6027 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ