ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Stress Tolerance ( ความอดทนต่อสภาวะความเครียด )

Stress Tolerance ( ความอดทนต่อสภาวะความเครียด ) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Stress Tolerance ( ความอดทนต่อสภาวะความเครียด ), บทความ Stress Tolerance ( ความอดทนต่อสภาวะความเครียด ), ตัวอย่าง Stress Tolerance ( ความอดทนต่อสภาวะความเครียด ), HR, HRM


Stress  Tolerance ( ความอดทนต่อสภาวะความเครียด )              
   
      ความหมาย  :     การทำงานภายใต้แผนงาน  ทรัพยากร  และระยะเลาที่จำกัดได้สำเร็จรวมทั้งการควบคุมปฏิกิริยา
                                 และสภาวะทางอารมณ์เมื่อต้องเผชิญกับภาวะความเครียดจากการทำงานได้อย่างเหมาะสม
 
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานเมื่อต้องรับผิดชอบงานที่เร่งด่วน
 ·    ไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้ภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด
 ·    มักว่ากล่าวหรือโทษผู้อื่นเสมอเมื่องานที่ได้รับมอบหมายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 
2
 
 ·    รู้ว่าควรทำอะไรก่อนหลังหากได้รับมอบหมายให้ทำงานที่เร่งด่วน โดยต้องปรึกษาและขอคำแนะ
       นำจากหัวหน้างานหรือทีมงาน
 ·    ไม่มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด
 ·    แสดงกิริยาและวาจาไม่เหมาะสมเป็นบางครั้ง หากต้องเผชิญกับความเครียดที่เกิดขึ้น
 
3
 
 ·    จัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วนที่ต้องทำก่อนและหลังได้ด้วยตนเอง
 ·    มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด
 ·    หาวิธีการผ่อนคลายความเครียดที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
 
4
 
 ·    คิดหาวิธีในการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้แผนงาน ทรัพยากร  และ
      ระยะเวลาที่จำกัด
 ·    สร้างบรรยากาศและอารมณ์ขันอยู่เสมอ   หากทีมงานต้องเผชิญกับสภาวะความเครียดจากการ
      ทำงาน
 ·    แสดงออกอย่างเหมาะสมทั้งกิริยาท่าทาง  และคำพูด  หากต้องเผชิญกับสภาวะความกดดันในการ
      ทำงาน
 
 
5
 ·    บริหารงานที่เร่งด่วนในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์การได้
      สำเร็จ
 ·    ช่วยผู้อื่นในการจัดลำดับความสำคัญของงานที่เร่งด่วนและมีระยะเวลาที่จำกัด
 ·    ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้อื่นในการจัดการกับสภาวะความเครียดที่เกิดขึ้น
 
 
จำนวนผู้ชม 3907 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 17 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128501 คน