ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39

ผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39, บทความ ผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39, ตัวอย่าง ผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39, HR, HRM

    ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งได้ส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่จะก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน 7 กรณี แต่ต่อมาได้สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง สำนักงานประกันสังคมจะให้ความคุ้มครองต่อไปอีก 6 เดือนนับแต่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง เฉพาะ 4 กรณีได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย
      ดังนั้น หากมีความประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตนต่อไป สามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 แต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ 6 กรณีคือ
      1. ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
      2. ประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร
      3. ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ
      4. ประโยชน์ทดแทนกรณีตาย
      5. ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร
      6. ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ

คุณสมบัติ
     1. เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
     2. สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน
     3. ยื่นแบบคำขอ ณ สำนักงานฯ ภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

ขั้นตอนขอรับบริการ
     1. ยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ณ สำนักงานฯ (ห้องหมายเลข 1)
     2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
     3. รอทราบผลการพิจารณา ภายในเวลา 65 นาที (กรณีเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง)

หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
     1. แบบคำขอเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39
(สปส.1-20)
     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

วิธีการนำส่งเงินสมทบ
     ผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 มีหน้าที่นำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนละครั้ง ภายในวันที่ 1-15 ของเดือนถัดไป นำส่งอัตราเดือนละ 432.- บาท โดยวิธีต่าง ๆ ดังนี้
     1. วิธีชำระเป็นเงินสด ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ (ได้รับใบเสร็จทันที ไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
     2. วิธีหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา โดยยื่นแบบคำขอหักผ่านบัญชีธนาคารพร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคาร ต่อสำนักงานฯ (มีค่าธรรมเนียมในการหักบัญชีเดือนละ 10 บาท)
     3. วิธีชำระเป็นเงินสด ณ สำนักงานฯ

หมายเหตุ
     ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หากไม่ส่งเงินสมทบสามเดือนติดต่อกันจะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ หรือภายในระยะเวลาสิบสองเดือนส่งเงินไม่ครบเก้าเดือน จะสิ้นสุดตั้งแต่เดือนที่ส่งเงินสมทบ ไม่ครบเก้าเดือน
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.0-5311-2629 ,0-5311-2630 (ในวันเวลาราชการ)ข้อมูลจาก : สจจ.เชียงใหม่ / ผู้นำสาระมาฝาก : มงคล สจจ.เชียงใหม่
จำนวนผู้ชม 6231 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 มกราคม 2564

ผู้ใช้งาน 54899 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128479 คน