ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Technical Knowledge ( ความรู้ในสายวิชาชีพ )

Technical Knowledge ( ความรู้ในสายวิชาชีพ ) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Technical Knowledge ( ความรู้ในสายวิชาชีพ ), บทความ Technical Knowledge ( ความรู้ในสายวิชาชีพ ), ตัวอย่าง Technical Knowledge ( ความรู้ในสายวิชาชีพ ), HR, HRM


Technical  Knowledge ( ความรู้ในสายวิชาชีพ )               
   
      ความหมาย  :     มีความรู้และความเข้าใจในระบบหรือขั้นตอนการทำงาน  รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
                               และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จได้
 
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·   ไม่มีความเข้าใจในระบบหรือขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบ
 ·   ไม่เข้าใจปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่ผิดพลาด
 ·    หลีกเลี่ยงการรับรู้  การเปลี่ยนแปลงระบบหรือขั้นตอนการทำงานใหม่ ๆ
 
2
 
 ·    มีความรู้ในสายวิชาชีพ  แต่มาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้สำเร็จ
 ·    ซักถามหัวหน้างานหรือสมาชิกในทีมงานเกี่ยวกับวิธีการหรือขั้นตอนการทำงานอยู่เสมอ
 ·    พยายามทำความเข้าใจในระบบหรือขั้นตอนการทำงานใหม่ ๆ
 
3
 
 ·    เข้าใจกระบวนการ ระบบหรือขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
 ·    อธิบายขั้นตอน และกระบวนการในการทำงานได้อย่างชัดเจน
 ·    ประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีในการปฏิบัติงานให้สำเร็จได้
 
4
 
 ·    มีความรู้ ความชำนาญในงานอย่างลึกซึ้ง
 ·    สามารถพัฒนาต่อยอดความรู้จากประสบการณ์ ได้บ้าง
 ·    สามารถใช้ความรู้พัฒนาและปรับปรุงการทำงานได้
 
 
5
 ·    ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่มีให้กับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
 ·    สามารถพัฒนาความรู้ใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เอง
 ·    เข้าใจปัญหาและผลที่เกิดขึ้นในการทำงานของหน่วยงานที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์การ
จำนวนผู้ชม 3864 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55407 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน