ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

สปส.ตอกย้ำความสำเร็จโครงการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงานปี 49

สปส.ตอกย้ำความสำเร็จโครงการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงานปี 49 | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สปส.ตอกย้ำความสำเร็จโครงการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงานปี 49, บทความ สปส.ตอกย้ำความสำเร็จโครงการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงานปี 49, ตัวอย่าง สปส.ตอกย้ำความสำเร็จโครงการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงานปี 49, HR, HRM
เรื่อง สปส.ตอกย้ำความสำเร็จโครงการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงานปี 49


รายละเอียด 201/2548

สำนักงานประกันสังคม ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพและมาตรฐานการบริการที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดและโรงพยาบาลตามบัตร จึงเปิดโอกาสให้สถานประกอบการเข้าร่วม โครงการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงานประจำปี 49 และเน้นย้ำว่าหากสถานพยาบาลใดบริการต่ำกว่ามาตรฐานสปส.จะดำเนินการให้ถึงที่สุด เพื่อผู้ประกันตนจะได้มั่นใจในการบริการอย่างแท้จริง
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า “ปัจจุบันมีลูกจ้าง/ผู้ประกันตนประสบอันตรายและเจ็บป่วยจะต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จึงได้ริเริ่ม โครงการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงานขึ้นตั้งแต่ปี 2547 โดยให้สถานประกอบการที่สนใจและใส่ใจในสุขภาพของพนักงานจัดส่งผู้แทนของสถานประกอบการมาร่วมฝึกอบรมแกนนำการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการเพื่อให้แกนนำในสถานประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจและเป็นผู้นำในการชักชวนเพื่อนพนักงานร่วมทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพขึ้นในสถานประกอบการ รวมทั้งมีการจัดประชุมสัมมนาผู้แทนสถานพยาบาลเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่สถานประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมเครือข่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยเชิญตัวแทนสถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพตลอดจนสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนอย่างมีประสิทธิภาพ “
พร้อมกันนี้สำนักงานประกันสังคม ก็จะมีงบประมาณประจำปีให้กับสถานประกอบการที่มี กิจกรรมในการจัดตั้งชมรมเพื่อสุขภาพขึ้นในสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยในปี 2549 ทางสำนักงานประกันสังคมได้ตั้งเป้าหมายสถานประกอบการที่จะเข้าร่วม กิจกรรมไว้จากเดิม 35 จังหวัดจะขยายเป็น 55 จังหวัด จังหวัดละ 25 สถานประกอบการ ตามแผน ในปี 49 อย่างแน่นอน นอกเหนือจากนี้ทางสำนักงานประกันสังคมยังได้จัดของขวัญแจกจ่ายให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสู้ชีวิต
อย่างไรก็ดี หากสถานพยาบาลใดไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือมาตรฐานที่สำนักงาน ประกันสังคมกำหนดไว้ ทางสำนักงานประกันสังคมจะว่ากล่าวตักเตือน ลดจำนวนโควตาผู้ประกันตน ลงในปีต่อไป ส่งเรื่องให้แพทยสภา และยกเลิกสัญญา
“กรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้รับการบริการที่ดีหรือไม่มีมาตรฐานจากโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคมนั้น ขอให้แจ้งรายละเอียดที่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ เช่น ชื่อ – นามสกุล เลขที่บัตร ประจำตัวประชาชน วันเวลาที่รับการรักษา และชื่อ – นามสกุลของแพทย์ผู้ให้การรักษา มาที่สำนักงาน ประกันสังคมโดยตรง ซึ่งการให้รายละเอียดครบถ้วนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการ แก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกันตน โดยแจ้งได้ทุกวันที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 หรือโทรศัพท์หมายเลข 029562533-5 ในวันและเวลาราชการ” นายไพโรจน์ ฯ กล่าว


ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th

จำนวนผู้ชม 2563 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน