ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

สรุปหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเป็น จป. วิชาชีพได้ตามกฎหมาย

สรุปหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเป็น จป. วิชาชีพได้ตามกฎหมาย | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สรุปหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเป็น จป. วิชาชีพได้ตามกฎหมาย, บทความ สรุปหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเป็น จป. วิชาชีพได้ตามกฎหมาย, ตัวอย่าง สรุปหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเป็น จป. วิชาชีพได้ตามกฎหมาย, HR, HRMสรุปหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเป็น  จป.  วิชาชีพได้
ตามกฎหมาย

1.   สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์  สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า  ได้แก่

ชื่อสถาบัน              

หลักสูตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาอาชีวอนามัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาศาสตร์บัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร์)  สาขาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

มหาวิยาลัยบูรพา                                 

วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

มหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                          

วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                     

วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ            

วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จ                               

วิทยาศาสตร์บัณฑิต  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช                          

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(ต่อเนื่อง  2  ปี)

2.  หลักปริญญาตรีที่เป็นสาขาอื่นที่มีหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ชื่อสถาบัน

หลักสูตร

สถาบันราชภัฎจันทรเกษม                               

โปรแกรมวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

3.  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จะเป็น  จป.  ระดับวิชาชีพได้ตามกฎหมาย  โดยมีเงื่อนไขต้องสำเร็จการศึกษา

ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ทั้ง  2  หลักสูตร 

ที่มา: สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน

จำนวนผู้ชม 3163 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน