SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

บุตรบุญธรรม มีสิทธิได้รับรับเงินบำเหน็จชราภาพ หรือไม่??

บุตรบุญธรรม มีสิทธิได้รับรับเงินบำเหน็จชราภาพ หรือไม่?? | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ บุตรบุญธรรม มีสิทธิได้รับรับเงินบำเหน็จชราภาพ หรือไม่??, บทความ บุตรบุญธรรม มีสิทธิได้รับรับเงินบำเหน็จชราภาพ หรือไม่??, ตัวอย่าง บุตรบุญธรรม มีสิทธิได้รับรับเงินบำเหน็จชราภาพ หรือไม่??, HR, HRM


    นางสาวขาว ผู้ประกันตน เป็นลูกจ้างบริษัทแห่งหนึ่งสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 ผู้ประกันตนมีสภาพโสด และบิดา มารดา ได้เสียชีวิตแล้ว ผู้ประกันตนได้รับนายสืบเป็นบุตรบุญธรรมโดยมิได้จดเบียนรับรองเป็นบุตรบุญธรรมแต่อย่างใด และได้รับอุปการะเลี้ยงดูนายสอบมาตั้งแต่เป็นทารก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546 เวลา 13.10 น. ผู้ประกันตนเสียชีวิตด้วยโรคน้ำท่วมปอดร่วมกับระบบหายใจล้มเหลว เนื้องอกแพร่กระจายมายังปอดและเนื้องอกมะเร็งเต้านม และได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล นายสืบในฐานะบุตรบุญธรรมของนางสาวขาวผู้ประกันตน จะมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพหรือไม่
    ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2542 มาตรา77 จัตวา วรรคสอง (1) กำหนดว่าทายาทผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จของผู้ประกันตน ได้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น ข้อเท็จจริง กรณีนี้ ถึงแม้นางสาวขาว ผู้ประกันตนได้อุปการะเลี้ยงดูนายสืบไว้เป็นบุตรบุญธรรมโดยเปิดเผยมาเป็นเวลานานแต่การให้ความช่วยเหลือดูแลดังกล่าวมิได้ทำให้นายสืบจะมีฐานะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกันตนไม่ ดังนั้น นายสืบจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ
 
 
 
 
จาก : จดหมายข่าว ประกันสังคม
จำนวนผู้ชม 2740 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ