ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

กองทุนเงินทดแทน (Workmen’ s Compensation Fund)

กองทุนเงินทดแทน (Workmen’ s Compensation Fund) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กองทุนเงินทดแทน (Workmen’ s Compensation Fund), บทความ กองทุนเงินทดแทน (Workmen’ s Compensation Fund), ตัวอย่าง กองทุนเงินทดแทน (Workmen’ s Compensation Fund), HR, HRMกองทุนเงินทดแทน (Workmen’ s Compensation Fund)

เป็นกองทุนที่ให้ความคุ้มครองและดูแลลูกจ้างที่ประสบอันตราย สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ตาย หรือสูญหาย จากการทำงาน หรือปกป้องรักษาทรัพย์สิน    ของนายจ้าง (Work-Related Accidents)  และเจ็บป่วย หรือเป็นโรคจากการทำงาน (Occupational & Work-Related Diseases)

 ขอบข่ายความคุ้มครอง
 
            พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 บังคับใช้กับ สถานประกอบการธุรกิจเอกชนทุกประเภท ที่แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป    ทั่วราชอาณาจักร ยกเว้น
1)   ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น
2)   รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

3)   นายจ้าง ซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยว กับครู หรือครูใหญ่

4)    นายจ้างซึ่งดำเนินกิจการ ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ

5)     นายจ้างอื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.. 2537 กำหนดให้นายจ้าง ที่มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบกองทุนฝ่ายเดียว (Compulsory Insurance) เพื่อจัดเก็บไว้สำรองจ่ายเป็นค่าทดแทน สำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามปกติได้เกิน 3 วัน ติดต่อกัน กรณีสูญเสียอวัยวะ กรณีทุพพลภาพ ตาย     และสูญหายจากการทำงาน โดยการจัดเก็บเงินสมทบอัตราหลัก (Basic Rate) จากนายจ้าง ปีละ 1 ครั้ง  ในอัตราร้อยละ 0.2 – 1.0 ของค่าจ้างตามลักษณะความเสี่ยงของประเภทกิจการ โดยค่าจ้างต่ำสุดของลูกจ้าง 1 คน ที่นำมาคำนวณเงินสมทบ จะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างรายวันขั้นต่ำ    และค่าจ้างสูงสุดไม่เกินปีละ 240,000 บาท/คน

 

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

 

 

จำนวนผู้ชม 8274 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 เมษายน 2564

ผู้ใช้งาน 55098 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน