SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

การรับคนต่างด้าวเข้าทำงาน

การรับคนต่างด้าวเข้าทำงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การรับคนต่างด้าวเข้าทำงาน, บทความ การรับคนต่างด้าวเข้าทำงาน, ตัวอย่าง การรับคนต่างด้าวเข้าทำงาน, HR, HRMการรับคนต่างด้าวเข้าทำงาน

พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 และ พรฏ. กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522กำหนดให้นายจ้างสามารถจ้างคนงานต่างด้าวทำงานได้ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฏหมายอื่น แต่ไม่สามารถจ้างคนงานต่างด้าวทำงานได้ในอาชีพ 39 อาชีพโดย

1.1. ให้คนงานต่างด้าวที่จะทำงานยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานพร้อมหลักฐาน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งผ่านการรับรองจากกรมทะเบียนการค้า ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรรมสรรพากร ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน งบการเงิน สำเนา หนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ใบถิ่นที่อยู่ หลัดฐานการผ่านงานฯลฯ

กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
พ.ศ. 2522

(1) งานกรรมกร (ยกเลิก)
(2) งานกสิกรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้น งานที่ใช้ความชำนาญ งานเฉพาะสาขา หรืองานควบคุมดูแลฟาร์ม (ยกเลิก)
(3) งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น
(4) งานแกะสลักไม้
(5) งานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกว้นงาน ขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ
(6) งานขายของหน้าร้าน
(7) งานขายทอดตลาด
(8) งานควบคุม ตรวจสอบหรือให้บริการทางบัญชี ยกเว้น งานตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว
(9) งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย
(10) งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย
(11) งานทอผ้าด้วยมือ
(12) งานทอเสื่อหรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไม้ไผ่
(13) งานทำกระดาษสาด้วยมือ
(14) งานทำเครื่องเขิน
(15) งานทำเครื่องดนตรีไทย
(16) งานทำเครื่องถม
(17) งานทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก
(18) งานทำเครื่องลงหิน
(19) งานทำตุ๊กตาไทย
(20) งานทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม
(21) งานทำบาตร
(22) งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ
(23) งานทำพระพุทธรูป
(24) งานทำมีด
(25) งานทำร่มกระดาษหรือผ้า
(26) งานทำรองเท้า
(27) งานทำหมวก
(28) งานนายหน้าหรืองานตัวแทน ยกเว้น งานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
(29) งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวกับงานออกแบบและคำนวณ จัดระบบ วิจัย วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ ทั้งนี้ไม่รวมงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ
(30) งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา อำนวยการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำ
(31) งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย
(32) งานปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา
(33) งานมวนบุหรี่ด้วยมือ
(34) งานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดนำเที่ยว
(35) งานเร่ขายสินค้า
(36) งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ
(37) งานสาวและบิดเกลียวไหมด้วยมือ
(38) งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ
(39) งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี (ยกเลิก)

 

ที่มา : สำนักงานแรงงาน

จำนวนผู้ชม 3289 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ