ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกคนร้ายแทงถึงแก่ความตาย

ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกคนร้ายแทงถึงแก่ความตาย | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกคนร้ายแทงถึงแก่ความตาย, บทความ ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกคนร้ายแทงถึงแก่ความตาย, ตัวอย่าง ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกคนร้ายแทงถึงแก่ความตาย, HR, HRMคดีแดงที่  911/2521

การรถไฟแห่งประเทศไทย จ.
กรมแรงงาน จ.ล.

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 60
ป.วิ.พ.มาตรา 55

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 60 ให้อำนาจอธิบดีกรมแรงงานพิจารณาชี้ขาดอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ได้นั้น ถือได้ว่าอธิบดีกรมแรงงานกระทำในฐานะผู้แทนกรมแรงงานโดยตำแหน่งหน้าที่ ทั้งกรมแรงงานก็เป็นส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานโดยตรง โจทก์มีอำนาจฟ้องกรมแรงงานซึ่งโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 (อ้างคำพิพากษาฎีกาที่ 215/2517)

 

…………………..……………………………………………………………..

 

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๑๙ นายสอนลูกจ้างโจทก์ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกคนร้ายแทงถึงแก่ความตาย โจทก์ได้ยื่นแบบแจ้งการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยของลูกจ้างต่อพนักงานเงินทดแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียกร้องเงินทดแทน พนักงานดังกล่าวสอบสวนแล้ว มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายเงินทดแทนให้นางสาวพัน สมใจ และ เด็กชายทองอยู่ สมใจ เป็นรายเดือน ๆ ละ ๙๓๓ บาท ๓๐ สตางค์ มีกำหนด ๖๐ เดือน และให้โจทก์จ่ายค่าทำศพนายสอนอีก ๔,๖๖๖ บาท ๕๐ สตางค์ โจทก์เห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบ เพราะหน้าที่ทำความสะอาดของลูกจ้างหาเป็นคุณหรือโทษให้ต้องถูกคนร้ายแทงถึงแก่ความตายไม่ โจทก์อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อจำเลย จำเลยมีคำสั่งว่า คำสั่งของพนักงานเงินทดแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีชอบแล้ว จึงขอให้ศาลบังคับจำเลยถอนคำสั่งดังกล่าวเสีย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะจำเลยมิได้กระทำการใด ๆ อันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ คำสั่งอุทธรณ์เงินทดแทนเป็นอำนาจของอธิบดี หาใช่อำนาจของจำเลยไม่ และเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว เห็นว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

คดีมีปัญหาในชั้นฎีกาแต่เพียงว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยหรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๕ ข้อ ๖๐ ให้อำนาจอธิบดีกรมแรงงานพิจารณาชี้ขาดอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ได้นั้น ถือได้ว่าอธิบดีกรมแรงงานกระทำในฐานะผู้แทนของกรมแรงงานโดยตำแหน่งหน้าที่ ทั้งกรมแรงงานก็เป็นส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานโดยตรง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องกรมแรงงานซึ่งโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์แล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕ และตามนัยคำพิพากษาฎีกา ๒๑๕/๒๕๑๗

พิพากษายกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาวินิจฉัยประเด็นแห่งคดี ตามข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันแล้ว พิพากษาใหม่ตามรูปคดี

 

(พัลลภ เสถียรธรรมกิจ - ชลอ จามรมาน - พิศิษฎ์ เทศะบำรุง )

 

ศาลแพ่ง - นายไพจิตร วิเศษโกสิน

ศาลอุทธรณ์ - นายเสนอ ศรนิยม

จำนวนผู้ชม 2060 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน