ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 5 : การเขียนแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 5 : การเขียนแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 5 : การเขียนแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์, บทความ การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 5 : การเขียนแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์, ตัวอย่าง การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 5 : การเขียนแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์, HR, HRMการพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ

 

ขั้นตอนที่ 5 :  การเขียนแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
                        ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะได้มาซึ่งแผนการจัดการทรัพยากรบุคคล
 
วิธีดำเนินการ
 
-     พัฒนาแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักหลายๆกิจกรรม แต่ละกิจกรรมจะจ้องสะท้อนขอบเขตหลักของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องดำเนินเช่น การฝึกอบรมและแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น รวมไปถึงแต่ละหน่วยงานขององค์กรก็จะต้องมีกลุ่มกิจกรรมเฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
 
 
 
องค์ประกอบของแต่ละกิจกรรมในแผนงาน
 
-      ความสำคัญทางกลยุทธ์ของกิจกรรม : อธิบายภูมิหลังของกิจกรรม รวมไปถึงต้องอธิบายว่าทำไมกิจกรรมนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
 
-     วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เขียนเป้าหมายของกิจกรรม โดยระบุให้ชัดเจนว่ากิจกรรมนี้สร้างผลสัมฤทธิ์อะไรที่มีผลกระทบต่อองค์กร
-         การให้ข้อเสนอแนะกิจกรรม โดยจะต้องระบุให้ชัดเจนถึงวิธีปฏิบัติว่าจะทำอย่างไรจึงจะทำให้กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์
 
 
ตัวอย่าง
 
เป้าหมาย กลยุทธ์ และการวัดผลด้านทรัพยากรบุคคล
 
 
 
ด้าน  Hard HRM
 
เป้าหมายที่ 1 : ประสิทธิภาพการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์
กลยุทธ์
ดัชนีวัดผลสัมฤทธิ์
ดัชนีฐาน
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์
47
48
49
50
51
1. ความคุ้มค่าของระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 
1.1 ทบทวนและปรับปรุง ระบบการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
- การคืนทุน (ROI)
จากโครงการพัฒนาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
1.2 พัฒนาระบบ Competency Based Training (CBT)
- ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ได้ตามมาตรฐาน / เกินกว่ามาตรฐาน
 
45
65
75
80
85

 
 
 
ตัวอย่าง
 
เป้าหมาย กลยุทธ์ และการวัดผลด้านทรัพยากรบุคคล
 
 
ด้าน  Soft HRM
เป้าหมายที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากร

วัตถุประสงค์
กลยุทธ์
ดัชนีวัดผลสัมฤทธิ์
ดัชนีฐาน
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์
47
48
49
50
51
1. การพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการของบุคลากร
1.1 การพัฒนาตัวแบบขีดความสามารถด้านการจัดการ(Managerial Competency Model)
 
- ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดความสามารถของบุคลากร ได้ตามมาตรฐานขององค์กร
 
 
 
 
 
 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการ (Management Development Program)
 
- ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการจัดการ
 
 
 
 
 


 
         
 
 
 
อ้างอิง :  การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ
โดย : ดร. เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค  Ph.D.
 
 
 
จำนวนผู้ชม 5629 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน