ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 3 : การระบุประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลที่กำลังดำเนินอยู่

การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 3 : การระบุประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลที่กำลังดำเนินอยู่ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 3 : การระบุประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลที่กำลังดำเนินอยู่, บทความ การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 3 : การระบุประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลที่กำลังดำเนินอยู่, ตัวอย่าง การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 3 : การระบุประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลที่กำลังดำเนินอยู่, HR, HRMการพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ  

 

ขั้นตอนที่ 3 : การระบุประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลที่กำลังดำเนินอยู่
               
ในขั้นตอนนี้ จะต้องระบุประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งหมายถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ เพราะว่าประเด็นเหล่านี้อาจจะมีผลกระทบต่อขวัญ และผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
               
 
 
วิธีดำเนินการ
 
-    ระบุประเด็นทรัพยากรบุคคลที่กำลังดำเนินอยู่ และมีผลกระทบต่อองค์กรประเด็นดังกล่าวอาจสัมพันธ์กับ การวางแผน
     กำลังคน การสรรหา การบริหารผลงาน การฝึกอบรมและพัฒนา และแรงงานสัมพันธ์
 
 
 
ทำอย่างไร
 
1.   สัมภาษณ์ วิธีการสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่ดีสำหรับการพัฒนาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ โดยประเด็นของ
     การสัมภาษณ์จะต้องครอบคลุมกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน เช่น การวางแผนอัตรากำลังคน การ
     สรรหา การบริหารผลงาน การฝึกอบรมและพัฒนา และแรงงานสัมพันธ์
 
2.   ดำเนินการจัดสัมมนากลุ่มย่อย ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีสำหรับการระบุลำดับความสำคัญของประเด็นด้านทรัพยากร
     บุคคลในกลุ่มบุคลากรที่แตกต่างกัน
 
3.   ทำการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อเป็นการประเมินทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
      องค์กร และนำข้อมูลจากการสำรวจไปในการวางแผนทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ด้วย แต่สิ่งที่ต้องคำนึงสำหรับเทคนิค
      นี้ก็คือจะใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับเทคนิคอื่นๆ  
 
 
 

 
 
         
 
 
 
อ้างอิง :  การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ
โดย : ดร. เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค  Ph.D.
 
จำนวนผู้ชม 4394 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55323 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128491 คน