ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

ประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์, บทความ ประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์, ตัวอย่าง ประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์, HR, HRM


ประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
 
 
 
 
1.  ทำให้กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และ สามารถบรรลุเป้าหมายในเชิงผลสัมฤทธิ์มาก
    ยิ่งขึ้น
 
2.  เป็นการสร้างมาตรฐานความสามารถหลักของบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
 
3.  สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม ลดความเป็นอคติในการประเมิน
 
4.  สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบ  บริหาร
     ทรัพยากรบุคคลในมิติต่างๆ เช่นการสรรหา การแต่งตั้งโยกย้าย สวัสดิการ หรือการจ่ายค่าตอบแทนอย่างต่อเนื่อง
 
5.  สามารถพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมไปถึง สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาบุคลากรอย่าง
     เป็นรูปธรรม
 
 
 
 
อ้างอิง :  การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ
โดย : ดร. เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค  Ph.D.
จำนวนผู้ชม 5187 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55398 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน