ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์, บทความ ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์, ตัวอย่าง ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์, HR, HRM


ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
 
 
 
1.  ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์อย่างแท้จริง เพราะ ว่าจะต้องเป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรบุคคล เชิงกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร
 
2.  ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานจะต้องเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด (Learning Agent) เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ให้บุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
 
3.  หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ หรือกลไกในการกำกับและดูแลกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic HRM Roadmap) และมีการกำหนดแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน (Action Plan)
 
4.  บุคลากรทุกระดับจะต้องมีความยึดมั่นผูกพัน และร่วมมือในการผลักดันให้กระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ บรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริง
 
5.  การบริหารและการจัดการจะต้องเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมมากขึ้น (Participative Management) เพราะว่ารูปแบบการจัดการในลักษณะนี้ จะทำให้บุคลากรทุกระดับต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานร่วมกัน
 
 
 
 
อ้างอิง :  การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ
โดย : ดร. เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค  Ph.D.
จำนวนผู้ชม 4318 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 02 สิงหาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55323 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128491 คน