ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ข้อแนะนำการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ข้อแนะนำการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อแนะนำการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม, บทความ ข้อแนะนำการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม, ตัวอย่าง ข้อแนะนำการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม, HR, HRM


ข้อแนะนำการส่งเงินสมทบของนายจ้าง
ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2545


          1.ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 - 31 ธันวาคม 2546 เงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทน 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บ กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และคลอดบุตร ให้นายจ้างและผู้ประตน (ลูกจ้าง) ออกเงินสมทบในอัตราฝ่ายละร้อยละ 1 ของค่าจ้างผู้ประกันตน สำหรับเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนอีก 2 กรณี คือ กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ ให้นายจ้างและผู้ประกันตน ออกเงินสมทบในอัตราฝ่ายละร้อยละ 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน รวมการนำส่งเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนทั้ง 6 กรณี นายจ้างและผู้ประกันตนจะต้องออกเงินสมทบในอัตราฝ่ายละร้อยละ 4 ของค่าจ้างผู้ประกันตน

           2. การคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตน(ลูกจ้าง) ให้คำนวณจากค่าจ้างที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 1,650 บาท และค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนของแต่ละคน และให้การนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ ซึ่งการนำส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 4 ตามกฎกระทรวงดังกล่าว จะเริ่มนำส่งกองทุนภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2546
 
 
จาก : สำนักงานประกันสังคม
จำนวนผู้ชม 5239 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 มิถุนายน 2564

ผู้ใช้งาน 55240 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128487 คน