ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ประเภทของความสามารถเชิงสมรรถนะ (Types of Competency)

ประเภทของความสามารถเชิงสมรรถนะ (Types of Competency) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ประเภทของความสามารถเชิงสมรรถนะ (Types of Competency), บทความ ประเภทของความสามารถเชิงสมรรถนะ (Types of Competency), ตัวอย่าง ประเภทของความสามารถเชิงสมรรถนะ (Types of Competency), HR, HRM


ประเภทของความสามารถเชิงสมรรถนะ (Types of Competency)
 
 
 
 
ความสามารถเชิงสมรรถนะ สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
 
ประเภทที่ 1 ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการจัดการ (Managerial Competencies) หมายถึงความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดการ การคิดในเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นต้น
 
ประเภทที่ 2 ความสามารถเชิงสมรรถนะในด้านทั่วไป (Generic Competencies)  หมายถึง ความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วๆไป เช่นการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการทำงานเป็นทีม เป็นต้น
 
ประเภทที่ 3 ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านเทคนิค (Technical Competencies) หมายถึง ความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเนื้องาน (Job Content)  ที่รับผิดชอบ เช่น เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม รับผิดชอบเกี่ยวกับการหาความต้องการในการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม ดังนั้นความสามารถเชิงสมรรนถะด้านเทคนิคก็คือ การวิเคราะห์หลักสูตร และ การประเมินหลักสูตร เป็นต้น
 
 

 
ตัวอย่าง :  ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการจัดการ
        -          การวางแผน
        -          การวางแผนกลยุทธ์
        -          การคิดในวิเคราะห์
        -          การแก้ปัญหา และ ตัดสินใจ
        -          การบริหารคน
        -          การบริหารการเปลี่ยนแปลง
        -          การบริหารความขัดแย้ง
 
ตัวอย่าง :  ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านทั่วไป
        -          การสื่อสาร
        -          การเจรจาต่อรอง
        -          การทำงานเป็นทีม
        -          การประสานงาน
        -          การพัฒนาตนเอง
        -          ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
        -          ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 
ตัวอย่าง :  ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านเทคนิค
        -          การวางแผนกำลังคน
        -          การบริหารค่าตอบแทน
        -          การพัฒนาหลักสูตร
        -          การวางแผนการตลาด
        -          การพัฒนาแบบจำลองทางการตลาด
        -          การวิเคราะห์งบการเงิน
        -          การประมูล
        -          การวิเคราะห์ระบบงาน
        -          การพัฒนา Software
 
 
 
อ้างอิง :  การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ
โดย : ดร. เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค  Ph.D.
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 7905 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55398 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน