ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

นายจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเกษียณอายุจากข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

นายจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเกษียณอายุจากข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ นายจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเกษียณอายุจากข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน, บทความ นายจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเกษียณอายุจากข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน, ตัวอย่าง นายจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเกษียณอายุจากข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน, HR, HRM


การที่นายจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเกษียณอายุจากข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานฉบับเดิมที่ถือเอาวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ลูกจ้างผู้นั้นอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ มาเป็นวันแรกของเดือนถัดจากเดือนที่พนักงานผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานฉบับใหม่จึงเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง นายจ้างไม่ได้แจ้งข้อเรียกร้องเป็นหนังสือให้ฝ่ายลูกจ้างทราบ นายจ้างเพียงแต่พิมพ์คู่มือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานฉบับใหม่แจกจ่ายแก่ลูกจ้างได้ศึกษาก่อนเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นการแจ้งข้อเรียกร้องตามความหมายในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518  มาตรา 13 วรรคแรก แม้นายจ้างได้เชิญลูกจ้างทั้งหมดเข้ารับฟังการชี้แจงหลังจากวันประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานฉบับใหม่ และไม่มีลูกจ้างผู้ใดโต้แย้งการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับดังกล่าวก็ตาม ก็ถือไม่ได้ว่าลูกจ้างได้ให้ความยินยอมแล้ว เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 จึงไม่มีผลใช้บังคับเพราะไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง
 
 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่  2498/2549
จำนวนผู้ชม 1653 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54638 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน