SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ข้อยกเว้น การห้ามมิให้นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง.....

ข้อยกเว้น การห้ามมิให้นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง..... | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อยกเว้น การห้ามมิให้นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง....., บทความ ข้อยกเว้น การห้ามมิให้นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง....., ตัวอย่าง ข้อยกเว้น การห้ามมิให้นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง....., HR, HRM


การที่บทบัญญัติในมาตรา 20 กำหนดห้ามมิให้นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างจะเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่านั้น ก็มุ่งหมายที่จะป้องกันมิให้นายจ้างหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ได้ตกลงทำไว้ และลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรานี้รวมถึงลูกจ้างที่เข้าทำงานภายหลังข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับแล้วด้วย
 
 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1707/2527
จำนวนผู้ชม 2121 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ