SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ฟ้องลูกจ้างทำละเมิดและทำหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีผู้ค้ำประกันค้ำประกันตามหนังสือรับสภาพหนี้ ไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน

ฟ้องลูกจ้างทำละเมิดและทำหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีผู้ค้ำประกันค้ำประกันตามหนังสือรับสภาพหนี้ ไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ฟ้องลูกจ้างทำละเมิดและทำหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีผู้ค้ำประกันค้ำประกันตามหนังสือรับสภาพหนี้ ไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน, บทความ ฟ้องลูกจ้างทำละเมิดและทำหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีผู้ค้ำประกันค้ำประกันตามหนังสือรับสภาพหนี้ ไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน, ตัวอย่าง ฟ้องลูกจ้างทำละเมิดและทำหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีผู้ค้ำประกันค้ำประกันตามหนังสือรับสภาพหนี้ ไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน, HR, HRMคำวินิจฉัยของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางที่  ๙๐ / ๒๕๔๒

 

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ เป็นพนักงานโจทก์  มีหน้าที่จำหน่ายสินค้าและเก็บเงินส่งคืนแก่โจทก์  ระหว่างปฏิบัติหน้าที่จำเลยที่ ๑ ได้เก็บเงินจากลูกค้าแต่ไม่นำส่งแก่โจทก์  ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย  จำเลยที่ ๑ ทำสัญญารับผิดชดใช้ความเสียหายแก่โจทก์   โดยมีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันว่า  หากจำเลยที่ ๑ ผิดนัดไม่ชำระเงินตามสัญญารับผิดชดใช้ความเสียหาย  จำเลยที่ ๒ ยอมชำระค่าเสียหายแทน  เห็นว่า  สัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ดังกล่าวทำขึ้นหลังจากที่จำเลยที่ ๑ ได้ก่อหนี้
แก่โจทก์แล้ว  จำเลยที่ ๒ จะรับผิดตามสัญญาค้ำประกันต่อเมื่อจำเลยที่ ๑ ไม่ชำระหนี้แก่โจทก์ตามสัญญารับผิดชดใช้ความเสียหายเท่านั้น  สัญญาค้ำประกันดังกล่าวมิใช่เป็นการค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๑และไม่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑  คดีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒  จึงไม่มีลักษณะเป็นคดีแรงงาน  ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒มาตรา ๘

 

คดีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒  ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน

จำนวนผู้ชม 3466 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ