ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ฟ้องลูกจ้างทำละเมิดและทำหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีผู้ค้ำประกันค้ำประกันตามหนังสือรับสภาพหนี้ ไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน

ฟ้องลูกจ้างทำละเมิดและทำหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีผู้ค้ำประกันค้ำประกันตามหนังสือรับสภาพหนี้ ไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ฟ้องลูกจ้างทำละเมิดและทำหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีผู้ค้ำประกันค้ำประกันตามหนังสือรับสภาพหนี้ ไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน, บทความ ฟ้องลูกจ้างทำละเมิดและทำหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีผู้ค้ำประกันค้ำประกันตามหนังสือรับสภาพหนี้ ไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน, ตัวอย่าง ฟ้องลูกจ้างทำละเมิดและทำหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีผู้ค้ำประกันค้ำประกันตามหนังสือรับสภาพหนี้ ไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน, HR, HRMคำวินิจฉัยของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางที่  ๙๐ / ๒๕๔๒

 

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ เป็นพนักงานโจทก์  มีหน้าที่จำหน่ายสินค้าและเก็บเงินส่งคืนแก่โจทก์  ระหว่างปฏิบัติหน้าที่จำเลยที่ ๑ ได้เก็บเงินจากลูกค้าแต่ไม่นำส่งแก่โจทก์  ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย  จำเลยที่ ๑ ทำสัญญารับผิดชดใช้ความเสียหายแก่โจทก์   โดยมีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันว่า  หากจำเลยที่ ๑ ผิดนัดไม่ชำระเงินตามสัญญารับผิดชดใช้ความเสียหาย  จำเลยที่ ๒ ยอมชำระค่าเสียหายแทน  เห็นว่า  สัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ดังกล่าวทำขึ้นหลังจากที่จำเลยที่ ๑ ได้ก่อหนี้
แก่โจทก์แล้ว  จำเลยที่ ๒ จะรับผิดตามสัญญาค้ำประกันต่อเมื่อจำเลยที่ ๑ ไม่ชำระหนี้แก่โจทก์ตามสัญญารับผิดชดใช้ความเสียหายเท่านั้น  สัญญาค้ำประกันดังกล่าวมิใช่เป็นการค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๑และไม่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑  คดีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒  จึงไม่มีลักษณะเป็นคดีแรงงาน  ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒มาตรา ๘

 

คดีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒  ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน

จำนวนผู้ชม 3296 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55143 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน