SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

การโอนสิทธิเรียกร้องที่บุคคลภายนอก

การโอนสิทธิเรียกร้องที่บุคคลภายนอก | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การโอนสิทธิเรียกร้องที่บุคคลภายนอก, บทความ การโอนสิทธิเรียกร้องที่บุคคลภายนอก, ตัวอย่าง การโอนสิทธิเรียกร้องที่บุคคลภายนอก, HR, HRM


โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยได้ดำรงตำแหน่งสมุห์บัญชี และได้ลงลายมือชื่อรับทราบการโอนสิทธิเรียกร้องที่บุคคลภายนอกโอนสิทธิการรับค่าปอจากจำเลยให้แก่บริษัท ท. อันมีผลพันตามกฎหมายที่จำเลยจะต้องจ่ายเงินให้แก่บริษัท ท. เท่านั้น  ดังนี้การที่โจทก์ปฏิบัติหน้าที่โดยจ่ายเงินให้แก่บุคคลภายนอกแทนที่จะจ่ายให้แก่บริษัท ท. เป็นเหตุให้บริษัท ท. ทวงถามจากจำเลย จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างอย่างร้ายแรง
 
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่  1443/2527
จำนวนผู้ชม 1950 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ