SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย, บทความ รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย, ตัวอย่าง รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย, HR, HRM


1. รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและสีที่ใช้แบ่งเป็น 4 ประเภทตามจุดประสงค์ของการแสดงความหมาย
2. ให้แสดงสัญลักษณ์ภาพไว้ตรงกลางของเครื่องหมาย โดยไม่ทับแถบขวางสำหรับเครื่องหมายห้าม
3. ในกรณีที่ไม่มีสัญลักษณ์ภาพที่เหมาะสมสำหรับสื่อความหมายตามที่ต้องการ ให้ใช้เครื่องหมายทั่วไปสำหรับ   เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยแต่ละประเภท ร่วมกับเครื่องหมายเสริม
ประเภท รูปแบบ สีที่ใช้ หมายเหตุ
เครื่องหมายห้าม

dx.jpg (13164 bytes)

สีพื้น : สีขาว
สีของแถบตามขอบวงกลม
และแถบขวาง : สีแดง
สัญลักษณ์ภาพ : สีดำ
-   พื้นที่ของสีแดงต้องมีอย่าง
น้อยร้อยละ35 ของพื้นที่
ทั้งหมดของเครื่องหมาย
เครื่องหมายบังคับ

o.jpg (9068 bytes)

สีพื้น : สีฟ้า
สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีขาว
-   พื้นที่ของสีฟ้าต้องมีอย่าง น้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่
ทั้งหมดของเครื่องหมาย
เครื่องหมายสารนิเทศ
เกี่ยวกับสภาวะปลอดภัย
สีพื้น : สีเขียว
สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีขาว
-   พื้นที่ของสเขียวต้องมี อย่างน้อยร้อยละ50 ของพื้นที่
ทั้งหมดของเครื่องหมาย
-  อาจใช้รูปแบบเป็นสี่เหลี่ยม
ผืนผ้าได้
เครื่องหมายเตือน

ya.jpg (9755 bytes)

สีพื้น : สเหลือง
สีของแถบตามขอบ : สีดำ
สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีดำ
-   พื้นที่ของสีเหลืองต้องมี อย่างน้อยร้อยละ 50  ของพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องหมาย

เครื่องหมายเสริม

1. รูปแบบของเครื่องหมายเสริม   เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส
2. สีพื้นให้ใช้สีเดียวกับสีเพื่อความปลอดภัย และสีของข้อความให้ใช้สีตัดที่กำหนดไว้ หรือสีพื้นให้ใช้สีขาวและสีของข้อความให้ใช้สีดำ
3. ตัวอักษรที่ใช้ในข้อความ
  • ช่องไฟระหว่างตัวอักษรต้งไม่แตกต่างกันมากกว่าร้อยละ 10
  • ลักษณะของตัวอักษรต้องดูเรียบง่าย ไม่เขียนแรเงาหรือลวดลาย
  • ความกว้างของตัวอักษรต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของความสูงของตัวอัการ
4.   ให้แสดงเครื่องหมายเสริมไว้ใต้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย ดังตัวอย่าง

 

 

ขนาดของเครื่องหมายความปลอดภัย

 

1. ขนาดของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย และตัวอักษรที่ใช้ในเครื่องหมายเสริม กำหนดไว้เป็นแนวทางดังตารางข้างล่างนี้

ขนาดของเครื่องหมายและตัวอักษร

 

ความสูงพิกัดของแผ่นเครื่องหมาย (a) เส้นผ่านศูนย์กลางหรือความสูงของเครื่องหมาย(b) ความสูงของตัวอักษรในเครื่องหมายเสริม
75 60 5.0
100 80 6.6
150 120 10.0
225 180 15.0
300 240 20.0
600 480 40.0
750 600 50.0
900 720 60.0
1200 960 80.0


จำนวนผู้ชม 12118 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ