SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือได้รับอุบัติเหตุ จะทำอย่างไร

ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือได้รับอุบัติเหตุ จะทำอย่างไร | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือได้รับอุบัติเหตุ จะทำอย่างไร, บทความ ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือได้รับอุบัติเหตุ จะทำอย่างไร, ตัวอย่าง ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือได้รับอุบัติเหตุ จะทำอย่างไร, HR, HRM

  กรณีผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน เมื่อ เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือได้รับอุบัติเหตุ หากไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิได้ สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลใดก็ได้ โดยสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วนำหลักฐานมาขอรับเงินคืน จากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งสามารถเบิกได้ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ภายใน 72 ชั่วโมงแรกหลังเกิดเหตุ โดยไม่นับรวมวันหยุดราชการ ต่อจากนั้นผู้ประกันตนต้อง เข้ารับการรักษาตัวต่อยังสถานพยาบาล ที่ระบุชื่อไว้ในบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล
จำนวนผู้ชม 2650 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ