ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ความสัมพันธ์ในลักษณะจ้างแรงงานตามกฎหมาย

ความสัมพันธ์ในลักษณะจ้างแรงงานตามกฎหมาย | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ในลักษณะจ้างแรงงานตามกฎหมาย, บทความ ความสัมพันธ์ในลักษณะจ้างแรงงานตามกฎหมาย, ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ในลักษณะจ้างแรงงานตามกฎหมาย, HR, HRMคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๙๐/๒๕๔๕

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ (มาตรา ๕)

 

 ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารฝ่ายขายของโจทก์จะมีรายได้หรือประโยชน์ตอบแทนรวม ๓ ประการ ซึ่งจำนวนรายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลงานการขายและเบี้ยประกันของผู้ปฏิบัติงานในทีมเป็นสำคัญ มีจำนวนไม่แน่นอนและแตกต่างจากพนักงานประเภทอื่น ๆ ของโจทก์ โดยพนักงานประเภทอื่น ๆ ดังกล่าว จะมีรายได้เป็นค่าจ้างเป็นงวดรายเดือน นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายขายในตำแหน่งต่าง ๆ ของโจทก์นั้น การปฏิบัติหน้าที่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามขอบข่ายและอำนาจหน้าที่เท่านั้น ฉะนั้น ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายขายจึงไม่มีเวลาทำงานที่แน่นอน และมิได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของโจทก์ โจทก์จะลงโทษผู้ปฏิบัติงานฝ่ายขายที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานไม่ได้ ส่วนการที่ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายขายมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติ แต่งตั้ง บรรจุ จ่ายเงินเดือน ปรับตำแหน่ง เสนอความดีความชอบ ให้รางวัล โยกย้าย ตักเตือน ลงโทษ ภาคทัณฑ์ ถอดถอน ปลดออก ให้พ้นจากการเป็นพนักงานฝ่ายขายนั้น เป็นเพียงการกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายขาย ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของโจทก์เท่านั้น มิใช่เป็นการกำหนดอำนาจบังคับบัญชาในฐานะนายจ้างกับลูกจ้างแต่อย่างใด ความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมในตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารฝ่ายขาย ไม่ใช่ความสัมพันธ์ในลักษณะจ้างแรงงานตามกฎหมาย จำเลยร่วมจึงไม่ใช่ลูกจ้างของโจทก์

จำนวนผู้ชม 1875 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55398 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน