ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

กรณีประสบอันตรายหรือเป็นโรคจากการทำงาน

กรณีประสบอันตรายหรือเป็นโรคจากการทำงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กรณีประสบอันตรายหรือเป็นโรคจากการทำงาน, บทความ กรณีประสบอันตรายหรือเป็นโรคจากการทำงาน, ตัวอย่าง กรณีประสบอันตรายหรือเป็นโรคจากการทำงาน, HR, HRMค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายจากการทำงาน

เงื่อนไข คือ ได้รับสิทธิทันทีเมื่อเข้าเป็นลูกจ้าง สิทธิการรักษาพยาบาลที่จะได้รับเท่าที่จ่ายจริงตามความจำ เป็นแต่ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกินกว่า 35,000 บาท ให้จ่ายเพิ่มได้อีกไม่เกิน 50,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง

ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะบางส่วน

เงื่อนไข คือ ได้รับสิทธิทันทีเมื่อเข้าเป็นลูกจ้าง และ ลูกจ้างจะได้รับค่าทดแทนเป็นรายเดือน 60% ของค่าจ้างรายเดือน โดยจ่ายตั้งแต่วันแรกไปตลอดระยะเวลาไม่สามารถทำงานได้ แต่ไม่เกิน 1 ปี

ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะบางส่วน

เงื่อนไข คือ ได้รับสิทธิทันทีเมื่อเข้าเป็นลูกจ้าง ลูกจ้างจะได้รับค่าทดแทนเป็นรายเดือน 60% ของค่า จ้าง รายเดือนตามประเภทของการสูญเสียแต่ไม่เกิน 10 ปี

 

ค่าทดแทนกรณีฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย

เงื่อนไข คือ ได้รับสิทธิทันทีเมื่อเข้าเป็นลูกจ้าง สิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับมี 2 แบบคือ

   - ลูกจ้างจะได้รับค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านการแพทย์และอาชีพเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท
   - ลูกจ้างจะได้รับค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานไม่เกิน 20,000 บาท

 

ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะบางส่วน

หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับเงินทดแทนจากกกองทุนเงินทดแทน คือ

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
   - กท.16
   - ใบรับรองแพทย์

2. กรณีอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานนอกสถานที่ทำงาน
   - กท. 16
   - ใบรับรองแพทย์
   - บัตรลงเวลาทำงาน
   - หลักฐานการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
   - บันทึกประจำวันตำรวจ

 

 

แหล่งข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

จำนวนผู้ชม 3745 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 17 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128501 คน