SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

การพัฒนากฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การพัฒนากฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนากฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, บทความ การพัฒนากฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, ตัวอย่าง การพัฒนากฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, HR, HRMการพัฒนากฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปัจจัยที่มีผลผลักดัน

ในยุคที่มีการแข่งขันกันเพื่อย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นการนำโลกเข้าสู่ยุคแห่งการจัดระเบียบใหม่ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

แรงผลักดัน 4 กระแส

1) กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globolization)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การค้าเสรีในตลาดโลก
- การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต
- การลงทุนข้ามชาติ
- การเร่งถ่ายทอดเทคโลโลยี

2) การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (Democracy)
- ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ
- ประชาชนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
- สังคมมีพลังต่อรองมากขึ้น
- การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

3) สิทธิมนุษยชน (Human Right)
- ความเท่าเทียมกันในสังคม
- การใช้แรงงาน
- แรงงานข้ามชาติ

4) การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Conservation)
- การตระหนักร่วมกันอย่างกว้างขวาง
- การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การเสียดุลยภาพในการพัฒนาที่รุนแรง
- Transboundary Air Pollution
- อื่น ๆ

 


 

ที่มา/ผู้ดำเนินการ :  - ไม่ระบุที่มา -
จำนวนผู้ชม 3514 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ