ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : ศาสตร์ที่ว่าด้วยการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : ศาสตร์ที่ว่าด้วยการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : ศาสตร์ที่ว่าด้วยการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน, บทความ สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : ศาสตร์ที่ว่าด้วยการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน, ตัวอย่าง สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : ศาสตร์ที่ว่าด้วยการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน, HR, HRMสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene) เป็นวิทยาการด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดูแล ตรวจสอบ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ สาธารณสุข และสังคมศาสตร์

ขอบเขตของงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

ครอบคลุม 3 ขั้นตอนคือ
- การตระหนัก (Recognition) เป็นการค้นหา บ่งชี้สภาพปัญหาโดยสำรวจ สอบถามผู้ปฏิบัติงาน ฯลฯ
- การประเมิน (Evaluation) โดยทำการตรวจวัดเพื่อให้ทราบระดับความรุนแรงของปัญหา
- การควบคุม (Control) เพื่อปรับปรุง แก้ไขสภาพแวดล้อมการทำงานให้เกิดความปลอดภัย

การบ่งชี้อันตรายในสภาพแวดล้อมการทำงาน (Potential Hazards Identification)

- ด้านกายภาพ (Physical Agents)
ได้แก่ แสงสว่าง เสียงดัง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี
- ด้านเคมี (Chemical Agents)
ได้แก่ ฝุ่น ก๊าซ ไอระเหย ฟูม มิสต์
- ด้านชีวภาพ (Biological Agents)
ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา
- ด้านการยศาสตร์ (Ergonomics)
ได้แก่ รูปแบบ/ท่าทางการทำงาน การเคลื่อนไหวของร่างกาย ฯลฯ

การตรวจประเมินสภาพแวดล้อมการทำงาน (Working Environment Assessment)

- การสำรวจเบื้องต้น (Walk-through Survey)
- การตรวจวัด : โดยตรง (Direct Measurement) หรือเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (Sampling)
- การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Analysis)
- การประเมินผล (Evaluation) โดยเทียบเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน (Working Environment Improvement)ที่มา/ผู้ดำเนินการ :  เอกสารประกอบการอบรมหัวข้อสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Wisanti L.)
จำนวนผู้ชม 4052 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน