ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

การเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากการจัดสภาพแวดล้อมในอาคาร (Sick Building Syndrome)

การเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากการจัดสภาพแวดล้อมในอาคาร (Sick Building Syndrome) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากการจัดสภาพแวดล้อมในอาคาร (Sick Building Syndrome), บทความ การเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากการจัดสภาพแวดล้อมในอาคาร (Sick Building Syndrome), ตัวอย่าง การเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากการจัดสภาพแวดล้อมในอาคาร (Sick Building Syndrome), HR, HRM


แนวโน้มปัญหาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้น จะมีความสัมพันธ์กับรูปแบบและกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนไป ซึ่งหนึ่งในปัญหาใหม่ที่กำลังเป็นที่สนใจคือ ปัญหาการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากการจัดสภาพแวดล้อมในอาคาร (Sick Building Syndrome)

ปัญหาการเกิดอาการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานในสำนักงาน เนื่องจากการจัดสภาพแวดล้อมในอาคารนี้ เป็นเรื่องใหม่ที่ทวีความสำคัญมากขึ้นในหลายประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้มีการทำงานล่วงเวลามากขึ้น โดยเฉพาะงานสำนักงาน ทั้งนี้ จากผลการศึกษาวิจัยพบว่าปัญหาดังกล่าว มีสาเหตุเนื่องมาจากการสัมผัสสารเคมีตกค้างในอาคาร อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องใช้สำนักงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดอาการแสบจมูก ปวดศีรษะ วิงเวียน หรือง่วงซึมขณะปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความหลากหลายของปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเคมี ทำให้การวินิจฉัยและเฝ้าระวังปัจจัยที่เป็นสาเหตุอาจกระทำได้โดยยาก ทั้งนี้ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลักซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างชัดเจนคือ สารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ซึ่งมักพบตกค้างในวัสดุเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์จากไม้ นอกจากนี้ ปัจจัยสาเหตุยังอาจเป็นสารตัวทำละลายอื่น ๆ ที่เป็นส่วนผสมในสี กาว เคลือบเงา เช่น โทลูอีน (Toluene) ไซลีน (Xylene) และเอธิลเบนซีน (Ethylbenzene) เป็นต้น

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อระดับของสารฟอร์มาลดีไฮด์ในสิ่งแวดล้อมคือ

- การระบายอากาศภายในห้อง บริเวณการทำงาน การเปิด-ปิดหน้าต่าง การใช้เครื่องปรับอากาศ
- การติดตั้งอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง รวมถึงรูปแบบการจัดวางและการใช้งาน เช่น การเปิดตู้ ลิ้นชักบ่อย ๆ
- สภาพอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น
- การสูบบุหรี่ การมีแหล่งกำเนิดความร้อนในบริเวณนั้น
- การใช้สารเคมี/สารระเหยอื่น ๆ ในห้อง ฯลฯ

สำหรับมาตรการเพื่อการปรับปรุง ป้องกันปัญหาในเรื่องนี้ จะเน้นที่การดูแลสภาพแวดล้อมโดยรอบ จัดให้มีการถ่ายเทอากาศที่ดี หลีกเลี่ยงสภาพที่มีอุณหภูมิสูง ลดการใช้เฟอร์นิเจอร์จากไม้ สี กาว เคลือบเงา และทำการแยก เคลื่อนย้าย วัตถุที่เป็นต้นเหตุของปัญหาออกจากบริเวณนั้น ๆ

ที่มา/ผู้ดำเนินการ :  เรียบเรียงจากเอกสารการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น (Wisanti L.)
จำนวนผู้ชม 2667 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55149 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน