SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

บทคัดย่อ : การศึกษาเปรียบเทียบผลของแผ่นปูพื้นในการบรรเทาความล้าของกล้ามเนื้อ

บทคัดย่อ : การศึกษาเปรียบเทียบผลของแผ่นปูพื้นในการบรรเทาความล้าของกล้ามเนื้อ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ บทคัดย่อ : การศึกษาเปรียบเทียบผลของแผ่นปูพื้นในการบรรเทาความล้าของกล้ามเนื้อ, บทความ บทคัดย่อ : การศึกษาเปรียบเทียบผลของแผ่นปูพื้นในการบรรเทาความล้าของกล้ามเนื้อ, ตัวอย่าง บทคัดย่อ : การศึกษาเปรียบเทียบผลของแผ่นปูพื้นในการบรรเทาความล้าของกล้ามเนื้อ, HR, HRM


อุตสาหกรรมที่ทำงานอยู่กับที่ เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคปวดหลัง (Low back pain) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับอาการปวดเมื่อยและความล้าของเกล้ามเนื้อส่วนล่าง (Erector spinae) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลในการบรรเทาความล้าของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและกล้ามเนื้อขา ของแผ่นปูพื้น 2 ชนิดกับพื้นคอนกรีต โดยทดสอบซ้ำในตัวอย่างคนเดิม 10 คน เป็นคนงานหญิงอายุ 18-22 ปี น้ำหนัก 45-55 กก. ส่วนสูง 155-165 ซม. มีการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความล้า เช่น การมีรอบเดือน การใช้ยา การพักผ่อน ความพอดีของรองเท้า เป็นต้น โดยศึกษาความล้าของกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง EMG วิเคราะห์ความถี่การเคลื่อนไหวร่างกายและสอบถามความรู้สึกขณะยืนบนพื้นที่กำหนดตลอดการทำงาน 1 วัน และใช้สถิติ ANOVA ทดสอบ

ผลการวิจัย พบว่าการใช้แผนปูพื้นยืดหยุ่นสามารถบรรเทาความล้ากล้ามเนื้อหลังส่วนล่างได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = 0.000) แต่ไม่สามารถบรรเทาความล้ากล้ามเนื้อน่อง (Gastroenemuis) ได้ แผ่นปูพื้นที่ยุบตัว 0.5 % สามารถบรรเทาความล้าของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างได้ดีกว่าแผ่นปูพื้นที่ยุบตัว 2.9 % เมื่อผู้ถูกทดสอบเกิดความล้าของกล้ามเนื้อจะส่งผลให้เคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น และแผ่นปูพื้นที่ยุบตัว 2.9 % จะกระตุ้นให้เคลื่อนไหวร่างกายด้วยความถี่ที่มากขึ้น แต่ไม่สามารถพิสูจน์ว่าการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นได้ส่งผลให้ความล้าของกล้ามเนื้อลดลง นอกจากนั้นผู้ถูกทดสอบส่วนใหญ่รู้สึกชอบและเชื่อว่าแผ่นปูพื้นที่ยุบตัว 2.9 % จะช่วยบรรเทาความรู้สึกล้าที่เกิดขึ้น ทั้งความชอบและความเชื่อจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกแผ่นปูพื้นเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาของโรคปวดหลังส่วนล่างในผู้ยืนทำงานอยู่กับที่สามารถบรรเทาได้ด้วยการใช้แผ่นปูพื้นยืดหยุ่น

ที่มา/ผู้ดำเนินการ :  สุธิดา อุทะพันธุ์ - สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย : วท.
จำนวนผู้ชม 2683 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ