SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย วิเคราะห์สาเหตุ และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย วิเคราะห์สาเหตุ และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย วิเคราะห์สาเหตุ และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน, บทความ การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย วิเคราะห์สาเหตุ และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน, ตัวอย่าง การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย วิเคราะห์สาเหตุ และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน, HR, HRM


กระบวนการปฏิบัติทุกขั้นตอนในสถานประกอบการ ควรได้มีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) เพื่อนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาใช้ในการป้องกัน ซึ่งหากเกี่ยวกับสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ก็จะทำการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการทำงาน และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและปลอดภัย

เทคนิคการดำเนินการ

1. แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยที่ประกอบด้วย หัวหน้างานในส่วนงานที่วิเคราะห์ ตัวแทนฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา และเจัาหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
2. จัดทำบัญชีกระบวนการทำงานที่อาจเกิดอันตราย เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการ
3. วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยตามแบบที่กำหนด ซึ่งได้ฝึกอบรมไว้แล้ว
4. นำผลไปปรับปรุงสภาพการทำงานและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์สาเหตุงานการเกิดอุบัติเหตุอันตราย

มีแบบวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและแบบวิเคราะห์สาเหตุของโรคจากการทำงาน โดยประสานงานกับ สถานพยาบาลของโรงงาน โดยทำการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรง บาดเจ็บเล็กน้อย อุบัติเหตุที่ทำให้สูญเสียทรัพย์สิน รวมถึงอุบัติการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ (Near-Miss Case) ทั้งนี้ การดำเนินการประกอบด้วย

1. แบบบันทึกอุบัติเหตุจากการทำงาน
2. แบบบันทึก โรคจากการทำงานและโรคทั่วไป
3. การวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวโนมของสาเหตุและโรคจากการทำงาน (จาก 1 และ 2)
4. แบบสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุและโรคจาการทำงาน ทั้งบาดเจ็บร้ายแรงและบาดเจ็บเล็กน้อย และอุบัติการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ (Near-Miss Accident)
5. แบบสอบสวนสาเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียทรัพย์สิน
6. ติดตามผลการปฏิบัติ วิเคราะห์ ประสานงานและรายงานโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
7. การติดตามผล สั่งการแก้ไขของผู้บริหารระดับสูง

 

 


 

ที่มา/ผู้ดำเนินการ :  - ไม่ระบุที่มา -
จำนวนผู้ชม 5617 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ