SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ, บทความ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ, ตัวอย่าง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ, HR, HRM


สถานประกอบการ ต้องกำหนดให้มีแผนป้องกันอัคคีภัยและแผนระงับอัคคีภัยให้ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ และทราบขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแต่การป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงขั้นต้น การดับเพลิงขั้นรุนแรง การอำนวยการดับเพลิง การอพยพคน-สิ่งของ การฟื้นฟูปฏิรูปให้คืนสภาพโดยเร็ว และการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ โดยมีองค์ประกอบที่ดำเนินการ ดังนี้

1. การจัดระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือเตือนภัย
2. การจัดยามตรวจตราจุดที่ควบคุมอันตราย ในสถานที่ที่อาจเกิดเพลิงไหม้ได้ทุก 3 ชั่วโมง
3. การป้องกันแหล่งกำเนิดไฟ เช่น จากสะเก็ดไฟ ท่อไอเสียรถยนต์ จากไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า การป้องกันท่อร้อนจากหม้อไอน้ำ การป้องกันประกายไฟจากเครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ การสูบบุหรี่/ทิ้งก้นบุหรี่ หรือสิ่งที่ทำให้เกิดไฟอื่น ๆ
4. การจัดแยกเชื้อเพลิงต่าง ๆ เป็นสัดส่วนออกจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้า มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย
5. การตรวจสอบการรั่วไหลของเชื้อเพลิง
6. การกำจัดและการจัดเก็บขยะไวไฟ

การจัดอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

โดยจัดอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้อย่างครบถ้วนเพียงพอ มีการตรวจสอบทั่วไปโดยหัวหน้างาน และตรวจสอบโดยผู้ชำนาญการตามตารางกำหนดเวลา เพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมบำรุง
ทั้งนี้ มีประเด็นที่สำคัญได้แก่

1. ติดตั้งเครื่องดับเพลิงโดยทำบัญชีจุดติดตั้งเป็นลำดับหมายเลข เพื่อสะดวกต่อการควบคุมดูแล สำรอง เครื่องดับเพลิงไว้ที่ยามและที่แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2. ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย ระบบดับเพลิงอัตโนมัติต่าง ๆ
3. การตรวจสอบเครื่องดับเพลิงทั่วไป โดยหัวหน้างาน
4. การตรวจสอบเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์อื่น ๆ โดยผู้ชำนาญการ
5. การฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง กำหนดให้มีการฝึกเป็นระยะ ๆ โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานและประเมินผล

การดำเนินการตามแผนระงับอัคคีภัย

1. พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น
2. กำหนดตัวบุคคลและหน้าที่รับผิดชอบไว้ทุกพื้นที่ทุกกะ เพื่อสามารถดับไฟขั้นต้นได้โดยติดประกาศรายชื่อพนักงานทราบอย่างชัดเจน และมีการฝึกซ้อมหน้าที่ทุกเดือน
3. กำหนดตัวบุคคล และหน้าที่รับผิดชอบในการต่อสู้เพลิงไหม้ขั้นรุนแรง ซึ่งมีทั้งการอพยพ การสนับสนุนการช่วยชีวิต และการฝึกซ้อมปีละ 2 ครั้ง

 

 


 

ที่มา/ผู้ดำเนินการ :  - ไม่ระบุที่มา -
จำนวนผู้ชม 3284 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ