ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ลูกจ้างออกจากงานว่าลูกจ้างยอมสละสิทธิไม่เรียกร้องค่าล่วงเวลา แต่ต่อมาก็มาฟ้องเรียกค่าล่วงเวลาจากนายจ้าง

ลูกจ้างออกจากงานว่าลูกจ้างยอมสละสิทธิไม่เรียกร้องค่าล่วงเวลา แต่ต่อมาก็มาฟ้องเรียกค่าล่วงเวลาจากนายจ้าง | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ลูกจ้างออกจากงานว่าลูกจ้างยอมสละสิทธิไม่เรียกร้องค่าล่วงเวลา แต่ต่อมาก็มาฟ้องเรียกค่าล่วงเวลาจากนายจ้าง, บทความ ลูกจ้างออกจากงานว่าลูกจ้างยอมสละสิทธิไม่เรียกร้องค่าล่วงเวลา แต่ต่อมาก็มาฟ้องเรียกค่าล่วงเวลาจากนายจ้าง, ตัวอย่าง ลูกจ้างออกจากงานว่าลูกจ้างยอมสละสิทธิไม่เรียกร้องค่าล่วงเวลา แต่ต่อมาก็มาฟ้องเรียกค่าล่วงเวลาจากนายจ้าง, HR, HRM


ลูกจ้างทำงานนอกเวลาทำงานปกติไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับค่าล่วงเวลา ต่อมาลูกจ้างนั้นออกจากงานไป นายจ้างกับลูกจ้างทำข้อตกลงไว้เมื่อลูกจ้างออกจากงานว่าลูกจ้างยอมสละสิทธิไม่เรียกร้องค่าล่วงเวลา แต่ต่อมาก็มาฟ้องเรียกค่าล่วงเวลาจากนายจ้าง นายจ้างยกข้อตกลงที่ลูกจ้างได้ทำไว้เมื่อตอนออกจากงานขึ้นต่อสู้ว่าลูกจ้างได้สละสิทธิแล้ว ปัญญามีว่าข้อตกลงที่ลูกจ้างสละสิทธิไม่ขอรับค่าล่วงเวลาดังกล่าวนั้นใช้บังคับได้หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าในขณะที่ลูกจ้างทำข้อตกลงนั้นลูกจ้างย่อมมีอิสระแก่ตน พ้นพันธกรณีและอำนาจบังคับบัญชาของนายจ้างโดยสิ้นเชิงขณะที่ทำสัญญา ดังนั้นการทำเอกสารสละสิทธิจึงเป็นไปตามสมัครใจอย่างแท้จริง ปราศจากเหตุอันควรวิตกว่าลูกจ้างกระทำการโดยนายจ้างข่มให้กระทำโดยอำนาจ การสละสิทธิร้องค่าล่วงเวลาดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับ ลูกจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าล่วงเวลาที่ตนสละสิทธิไปแล้วนั้น
 
คดีนี้ลูกจ้างได้ทำข้อตกลงกับนายจ้างหลังจากออกจากงานไปแล้ว และศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ค่อนข้างค่อนข้างจะละเอียดว่าในขณะที่ทำข้อตกลงลูกจ้างมีอิสระแก่ตนพ้นพันธกรณีและอำนาจบังคับบัญชาของนายจ้างโดยสิ้นเชิงในขณะกระทำสัญญา แนวคำพิพากษาฎีกานี้คือถ้ามีการตกลงกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหลังจากลูกจ้างออกจากงานไปแล้ว ข้อตกลงใช้บังคับได้ (แต่ถ้าตกลงกันในขณะที่ลูกจ้างยังทำงานอยู่กับนายจ้างหรือตกลงกันก่อนเป็นลูกจ้างข้อตกลงดังกล่าวย่อมใช้บังคับไม่ได้)
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1353/2531
จำนวนผู้ชม 1930 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55153 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน