ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

สิทธิประโยชน์ของคนไทยไปทำงานต่างประเทศ

สิทธิประโยชน์ของคนไทยไปทำงานต่างประเทศ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ของคนไทยไปทำงานต่างประเทศ, บทความ สิทธิประโยชน์ของคนไทยไปทำงานต่างประเทศ, ตัวอย่าง สิทธิประโยชน์ของคนไทยไปทำงานต่างประเทศ, HR, HRM

ประเทศไต้หวัน

1.  กรณีการเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานหรือ โรคจากการทำงาน
    ทายาทมีสิทธิได้รับเงินสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 64 แห่งกฏหมายประกันภัยแรงงานดังนี้
       ค่าจัดศพ
เป็นเงินเท่ากับ 5 เท่าของอัตราค่าจ้างเอาประกัน
       ค่าทดแทนเท่ากับ 40 เท่าของอัตราค่าจ้างเอาประกัน
ลำดับทายาท เรียงลำดับการมีสิทธิของทายาท ดังนี้ (ลำดับไม่มีให้ใช้ลำดับต่อไปนี้)
1) คู่สมรส บุตร (กรณีคู่สมรส) ได้จดทะเบียนสมรส และมีบุตร บุตรจะเป็นทายาทหากบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะให้มีบิดา/ มารดา ที่เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูเป็นผู้กระทำการแทน
2) บิดา และหรือมารดาของผู้ตาย
3) ปู่/ ตา และหรือ ย่า/ ยายของผู้ตาย
4) หลานผู้ตาย
เอกสารที่จะต้องใช้ในการยื่นคำร้อง ประกอบด้วย
      หนังสือมอบอำนาจให้นายจ้างเป็นผู้ดำเนินการจัดการเผาศพ/ ส่งศพ กลับประเทศไทย, ดำเนินการยื่นเรื่องขอรับเงินทดแทนจากกองทุนประกันภัย และดำเนินการเจรจาเรียกร้องค่าเสียหายจากกรณี (แต่หากคู่กรณีเป็นนายจ้างให้มอบสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสกงเป็นผู้เจรจา)
     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาท
     เอกสารแสดงความสัมพันธ์กับผู้ตาย
     ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน
     สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีบิดา มารดา ของผู้ตายไม่มี ให้ใช้หนังสือรับรองที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอแทน)
     สำเนาสูติบัตรของบุตร
เอกสารทั้งหมดใช้ 3 ชุด ทายาทของผู้ตายต้องดำเนินการเองโดยนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษและผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จากนั้น จึงนำไปรับรองที่สำนักเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
     อายุความ 2 ปี นับแต่วันที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต

   

จำนวนผู้ชม 4261 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน