ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

เรื่อง สปส.รุกคืบร่วมมือธ.กรุงศรีฯ เพิ่มช่องทางรับเงินสมทบนายจ้าง-ผู้ประกันตนม.39

เรื่อง สปส.รุกคืบร่วมมือธ.กรุงศรีฯ เพิ่มช่องทางรับเงินสมทบนายจ้าง-ผู้ประกันตนม.39 | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง สปส.รุกคืบร่วมมือธ.กรุงศรีฯ เพิ่มช่องทางรับเงินสมทบนายจ้าง-ผู้ประกันตนม.39, บทความ เรื่อง สปส.รุกคืบร่วมมือธ.กรุงศรีฯ เพิ่มช่องทางรับเงินสมทบนายจ้าง-ผู้ประกันตนม.39, ตัวอย่าง เรื่อง สปส.รุกคืบร่วมมือธ.กรุงศรีฯ เพิ่มช่องทางรับเงินสมทบนายจ้าง-ผู้ประกันตนม.39, HR, HRM
เรื่อง สปส.รุกคืบร่วมมือธ.กรุงศรีฯ เพิ่มช่องทางรับเงินสมทบนายจ้าง-ผู้ประกันตนม.39


รายละเอียด 97/2548

ประกันสังคมจับมือธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ เพิ่มช่องทางบริการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้กับนายจ้าง และรับเงินสมทบโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารแก่ผู้ประกันตนม. 39 ให้บริการ 18 ก.ค. 2548 เป็นต้นไป
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เผยถึงความคืบหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่นายจ้างและผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และบันทึกข้อตกลงการหักบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2548 ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ว่า
“ปัจจุบันการให้บริการรับเงินสมทบกองทุนฯ จากนายจ้างนั้น สปส. ได้ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยร่วมกับธนาคารซิตี้แบงก์ และธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด แต่สาขาที่ให้บริการมีเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ทำให้มีผู้ใช้บริการน้อย สปส.จึงร่วมมือกับธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสาขาทั่วประเทศ ให้บริการรับเงินสมทบกองทุนฯ จากนายจ้างผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือระบบ e - payment ของธนาคาร โดยนายจ้างสามารถส่งข้อมูลการชำระเงินสมทบผ่านทางอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งส่งคำสั่งให้ตัดบัญชีเงินฝากของนายจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ e-payment ของธนาคารเข้าบัญชีเงินกองทุนประกันสังคมได้ทันที”
นายจ้างที่สนใจส่งข้อมูลและชำระเงินสมทบทางอินเตอร์เน็ต ขอรับแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอ Username และ Password ได้ 2 แห่งคือ ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ download จาก Website ของ สปส. www.sso.go.th และส่งใบสมัครคืนให้กับ สปส.หรือยื่นความจำนงผ่านธนาคารกรุงศรีฯ ได้ตามที่สะดวก
สำหรับนายจ้างที่ใช้บริการระบบ e-payment อยู่แล้ว สามารถใช้ Username และ Password เดิมในการชำระเงินสมทบได้ เพียงแต่ต้องยื่นขอ Username และ Password ในส่วนของการส่งข้อมูลของ สปส.ทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมเท่านั้น หลังจากที่ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนายจ้างเข้าบัญชีเงินกองทุนประกันสังคมแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ภายในวันทำการถัดไป
นอกจากนี้ ธนาคาร ฯ ได้เพิ่มการให้บริการรับเงินสมทบกองทุนฯ สำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตน ซึ่งผู้ประกันตนที่สนใจใช้บริการส่งเงินสมทบโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นจำนวนเงิน 432 บาท และค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท เพื่อให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากในวันที่ 15 ก่อนเวลา15.30 น.ของทุกเดือน เมื่อธนาคารได้หักเงินจากบัญชีเงินฝากผู้ประกันตนแล้วจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์ต่อไป
นายสรอรรถ ฯ กล่าวด้วยว่า การเพิ่มบริการดังกล่าวเป็นการพัฒนางานด้านบริการให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สนง.ประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร.สายด่วน1506 ทุกวัน หรือที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ


ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th

จำนวนผู้ชม 2784 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55394 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน