SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

เรื่อง สปส.จับมือรพ.ทั่วกรุงเทพฯ มุ่งสร้างสุขภาพดีสู่ผู้ประกันตน

เรื่อง สปส.จับมือรพ.ทั่วกรุงเทพฯ มุ่งสร้างสุขภาพดีสู่ผู้ประกันตน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง สปส.จับมือรพ.ทั่วกรุงเทพฯ มุ่งสร้างสุขภาพดีสู่ผู้ประกันตน, บทความ เรื่อง สปส.จับมือรพ.ทั่วกรุงเทพฯ มุ่งสร้างสุขภาพดีสู่ผู้ประกันตน, ตัวอย่าง เรื่อง สปส.จับมือรพ.ทั่วกรุงเทพฯ มุ่งสร้างสุขภาพดีสู่ผู้ประกันตน, HR, HRMเรื่อง สปส.จับมือรพ.ทั่วกรุงเทพฯ มุ่งสร้างสุขภาพดีสู่ผู้ประกันตนรายละเอียด 98/2548

สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เดินหน้าจับมือโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ รณรงค์สร้างเสริมสุขภาพผู้ประกันตนในเขตชุมชนเมือง ตลอดปี 2548 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทำงานในเขตเมือง
นายอัครพล วนะภูติ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยถึงการจัดงานวันรณรงค์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงานในเขตชุมชนเมือง เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2548 ณ โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ ว่า
“ด้วยสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน รวมทั้งสภาพการจราจรที่ติดขัดและเกิดมลภาวะที่เป็นพิษ ตลอดจนการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา ส่งผลให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการเขตชุมชนเมืองไม่มีเวลาที่จะดูแลสุขภาพ สปส.เห็นถึงความสำคัญจึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ที่จะรณรงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้ประกันตนขึ้น โดยการกระตุ้นให้สถานประกอบการเห็นถึงความสำคัญและเข้าร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ประกันตน ซึ่ง สปส.จะดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง”
ตลอดเวลาที่ผ่านมา สปส.ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันทำให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพในสถานประกอบการ และจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของคนทำงาน โดยโรงพยาบาลทำหน้าที่ประสานให้สถานประกอบการเข้าร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ประกันตนให้มีสุขภาพที่ดี
โดย สปส.ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกับผู้แทนของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพฯ ,จัดนิทรรศการ ,จัดหน่วยทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จัดหน่วยแพทย์ พยาบาลในการตรวจสุขภาพเบื้องต้น รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ และการป้องกันโรค เพื่อให้ผู้แทนแต่ละสถานประกอบการนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการของแต่ละที่ต่อไป
นายอัครพลฯ กล่าวด้วยว่า ผลที่ได้รับจากการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงานนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อตัวพนักงานคือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายและใจ นายจ้าง/สถานประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงาน ประการสำคัญปลุกกระแสทำให้สังคมตื่นตัวและเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าวด้วย


ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th

จำนวนผู้ชม 2370 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ