SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

การจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

การจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน, บทความ การจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน, ตัวอย่าง การจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน, HR, HRM


เป้าหมายเพื่อกระตุ้นสำนึกและความร่วมมือของพนักงานทุกคน ในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด

ตัวอย่างโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานที่มีการดำเนินการแพร่หลาย ได้แก่

1. โครงการอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero-Accident)
2. โครงการส่งเสริมความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (5 ส)
3. โครงการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
4. โครงการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการทำงาน เช่น การจัดเสียงตามสาย บอร์ดข้อมูล กล่องรับฟังความคิดเห็น เอกสารความปลอดภัย
5. โครงการ "อาสาสมัครความปลอดภัยประจำพื้นที่"
6. โครงการ "อาสาสมัครความปลอดภัยประจำพื้นที่ ระดับผู้บังคับบัญชา"

ฯลฯ
จำนวนผู้ชม 5008 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ