ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย วิเคราะห์สาเหตุ และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย วิเคราะห์สาเหตุ และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย วิเคราะห์สาเหตุ และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน, บทความ การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย วิเคราะห์สาเหตุ และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน, ตัวอย่าง การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย วิเคราะห์สาเหตุ และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน, HR, HRM


กระบวนการปฏิบัติทุกขั้นตอนในสถานประกอบการ ควรได้มีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) เพื่อนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาใช้ในการป้องกัน ซึ่งหากเกี่ยวกับสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ก็จะทำการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการทำงาน และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและปลอดภัย

เทคนิคการดำเนินการ

1. แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยที่ประกอบด้วย หัวหน้างานในส่วนงานที่วิเคราะห์ ตัวแทนฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา และเจัาหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
2. จัดทำบัญชีกระบวนการทำงานที่อาจเกิดอันตราย เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการ
3. วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยตามแบบที่กำหนด ซึ่งได้ฝึกอบรมไว้แล้ว
4. นำผลไปปรับปรุงสภาพการทำงานและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์สาเหตุงานการเกิดอุบัติเหตุอันตราย

มีแบบวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและแบบวิเคราะห์สาเหตุของโรคจากการทำงาน โดยประสานงานกับ สถานพยาบาลของโรงงาน โดยทำการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรง บาดเจ็บเล็กน้อย อุบัติเหตุที่ทำให้สูญเสียทรัพย์สิน รวมถึงอุบัติการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ (Near-Miss Case) ทั้งนี้ การดำเนินการประกอบด้วย

1. แบบบันทึกอุบัติเหตุจากการทำงาน
2. แบบบันทึก โรคจากการทำงานและโรคทั่วไป
3. การวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวโนมของสาเหตุและโรคจากการทำงาน (จาก 1 และ 2)
4. แบบสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุและโรคจาการทำงาน ทั้งบาดเจ็บร้ายแรงและบาดเจ็บเล็กน้อย และอุบัติการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ (Near-Miss Accident)
5. แบบสอบสวนสาเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียทรัพย์สิน
6. ติดตามผลการปฏิบัติ วิเคราะห์ ประสานงานและรายงานโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
7. การติดตามผล สั่งการแก้ไขของผู้บริหารระดับสูง

 

จำนวนผู้ชม 3641 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน