SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

เรื่อง สปส.สัญจรแก้ไขกฎหมายประกันสังคมนัดสุดท้าย

เรื่อง สปส.สัญจรแก้ไขกฎหมายประกันสังคมนัดสุดท้าย | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง สปส.สัญจรแก้ไขกฎหมายประกันสังคมนัดสุดท้าย, บทความ เรื่อง สปส.สัญจรแก้ไขกฎหมายประกันสังคมนัดสุดท้าย, ตัวอย่าง เรื่อง สปส.สัญจรแก้ไขกฎหมายประกันสังคมนัดสุดท้าย, HR, HRM
เรื่อง สปส.สัญจรแก้ไขกฎหมายประกันสังคมนัดสุดท้าย !


รายละเอียด 96/2548


สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จัดสัญจรแก้ไขกฎหมายประกันสังคมครบทั้ง 4 ภาคแล้ว 17 ก.ค.นี้ เปิดประตูเมืองย่าโม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และประชาชนในการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ครั้งสุดท้าย คาดกฎหมายฉบับใหม่ประกาศใช้ในปี 2549
เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2548 นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการที่ สปส.จัดระดมความคิดเห็นแก้ไขกฎหมายประกันสังคม นัดสุดท้ายครั้งที่ 5 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา ว่า
“การจัดระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขกฎหมายประกันสังคมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย โดย สปส.ได้เปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ครบทั้ง 4 ภาคแล้ว เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 พ.ค.2548 ที่กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2-5 ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2548 ที่ จ.ภูเก็ต ,ระยอง ,เชียงใหม่และนครราชสีมา ซึ่งการจัดระดมความคิดเห็นทั้ง 4 ครั้งที่ผ่านมา สปส.ได้เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สปส.จะรวบรวมและนำมาประกอบการพิจารณาแก้ไขให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะกับผู้ประกันตนทั่วประเทศกว่า 8 ล้านคน ”
การแก้ไขกฎหมายประกันสังคมครั้งนี้ สปส.ได้ดำเนินการโดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องมาโดยตลอด แต่เพื่อให้กฎหมายประกันสังคมเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย จึงได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจในสาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว
ในการจัดระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขกฎหมายประกันสังคม ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องกว่า 200 คน ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ในการจัดประชุมครั้งนี้มี นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายประกันสังคม ทำหน้าที่สรุปสาระสำคัญของการปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ และผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ ร่วมกันอภิปราย
นายไพโรจน์ ฯ กล่าวด้วยว่า การจัดระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขกฎหมายประกันสังคมในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ผู้ประกันตนจะได้รับ คาดว่ากฎหมายฉบับใหม่นี้สามารถนำมาประกาศใช้ในปี 2549 ทั้งนี้ ประชาชน นายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรต่าง ๆ สามารถแสดงความคิดเห็นหรือรวบรวมความคิดเห็นเสนอต่อ สปส. ทุกแห่งทั่วประเทศได้ตลอดเวลา จนกว่าพระราชบัญญัติ ฯ ฉบับนี้จะประกาศใช้


ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th

จำนวนผู้ชม 2366 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ