ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

เรื่อง ผู้ประกันตนมาตรา 39 พอใจการรักษาแห่ใช้สิทธิประกันสังคมเพียบ

เรื่อง ผู้ประกันตนมาตรา 39 พอใจการรักษาแห่ใช้สิทธิประกันสังคมเพียบ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง ผู้ประกันตนมาตรา 39 พอใจการรักษาแห่ใช้สิทธิประกันสังคมเพียบ, บทความ เรื่อง ผู้ประกันตนมาตรา 39 พอใจการรักษาแห่ใช้สิทธิประกันสังคมเพียบ, ตัวอย่าง เรื่อง ผู้ประกันตนมาตรา 39 พอใจการรักษาแห่ใช้สิทธิประกันสังคมเพียบ, HR, HRM
เรื่อง ผู้ประกันตนมาตรา 39 พอใจการรักษาแห่ใช้สิทธิประกันสังคมเพียบ


รายละเอียด 95/2548


สำนักงานประกันสังคม เผยการใช้บริการรักษาพยาบาลและเบิกประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนโดยความสมัครใจมาตรา 39 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังต้องรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ย้ำเตือนอย่าขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน มิฉะนั้นหมดสิทธิรักษาพยาบาลทันที แนะวิธีการจ่ายเงินสมทบหลายช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้มีผู้ประกันตนโดยความสมัครใจมาตรา 39 จำนวน 217,158 คนที่อยู่ในระบบประกันสังคม จากสถิติการใช้บริการและเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทนทุกกรณีตั้งแต่ปี 2539 – 2548 ย้อนหลังไป 9 ปี พบว่า มีอัตราเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทประโยชน์ทดแทน จะพบว่าผู้ประกันตนมาตรา 39 มีอัตราการใช้บริการเจ็บป่วยสูงสุด รองลงมาได้แก่ กรณีคลอดบุตร กรณีตาย และกรณีทุพพลภาพ ตามลำดับ
ส่วนใหญ่ผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นโรคเรื้อรัง และไม่สามารถสมัครเข้าทำงานได้ มีอายุระหว่าง 30-39 ปีโดยเฉลี่ย ดังนั้น จึงขอย้ำเตือนผู้ประกันตนให้ตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบของตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ประกันตนให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารจะต้องตรวจสอบยอดเงินในบัญชีให้มีเพียงพออยู่เสมอ โดยต้องนำส่งเงินสมทบเดือนละ 432 บาท/คน/เดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หากนำส่งเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 2 ต่อเดือน ถ้าขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน จะมีผลทำให้สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน หมดสิทธิในการรักษาพยาบาล และไม่ได้รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม
ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนให้สามารถจ่ายเงินสมทบได้หลายช่องทาง ได้แก่ จ่ายที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัดที่ใกล้และสะดวก จ่ายด้วยเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกแห่งทั่วประเทศ หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินทางธนาณัติ และจ่ายผ่านไปรษณีย์ทั่วประเทศ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด


ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th

จำนวนผู้ชม 2888 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 01 ธันวาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54747 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน