SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ลูกจ้างเจ็บป่วยประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่ไหน อย่างไร

ลูกจ้างเจ็บป่วยประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่ไหน อย่างไร | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ลูกจ้างเจ็บป่วยประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่ไหน อย่างไร, บทความ ลูกจ้างเจ็บป่วยประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่ไหน อย่างไร, ตัวอย่าง ลูกจ้างเจ็บป่วยประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่ไหน อย่างไร, HR, HRM


ลูกจ้างเจ็บป่วยประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่ไหน อย่างไร
 
 
 
ตอบ  นายจ้างสามารถส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในสถานพยาบาลทุกแห่งหรือสถานพยาบาลที่ทำความตกลงไว้กับกองทุนเงินทดแทน กรณีไปรับการรักษาในสถานพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในความตกลงฯ นายจ้างต้องทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อนและนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาไปเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ทดรองจ่ายไป พร้อมกรอกคำร้องขอรับเงินคืน กรณีไปเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่อยู่ในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนสถานพยาบาลจะเป็นผู้เรียกร้องเก็บค่ารักษาจากกองทุนเงินทดแทนโดยตรง นายจ้างไม่ต้องทดรองค่ารักษาพยาบาลให้แก่สถานพยาบาลนั้น
 
จำนวนผู้ชม 2467 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ