SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ลูกจ้างมิได้ทำงานให้นายจ้างตั้งแต่วันที่เจ้าของตึกที่ตั้งสำนักงานของนายจ้างมาตัดน้ำ ตัดไฟ และปิดสำนักงาน...

ลูกจ้างมิได้ทำงานให้นายจ้างตั้งแต่วันที่เจ้าของตึกที่ตั้งสำนักงานของนายจ้างมาตัดน้ำ ตัดไฟ และปิดสำนักงาน... | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ลูกจ้างมิได้ทำงานให้นายจ้างตั้งแต่วันที่เจ้าของตึกที่ตั้งสำนักงานของนายจ้างมาตัดน้ำ ตัดไฟ และปิดสำนักงาน..., บทความ ลูกจ้างมิได้ทำงานให้นายจ้างตั้งแต่วันที่เจ้าของตึกที่ตั้งสำนักงานของนายจ้างมาตัดน้ำ ตัดไฟ และปิดสำนักงาน..., ตัวอย่าง ลูกจ้างมิได้ทำงานให้นายจ้างตั้งแต่วันที่เจ้าของตึกที่ตั้งสำนักงานของนายจ้างมาตัดน้ำ ตัดไฟ และปิดสำนักงาน..., HR, HRM


ลูกจ้างมิได้ทำงานให้นายจ้างตั้งแต่วันที่เจ้าของตึกที่ตั้งสำนักงานของนายจ้างมาตัดน้ำ ตัดไฟ และปิดสำนักงานซึ่งเป็นเหตุให้นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ถือว่านายจ้างได้เลิกจ้างลูกจ้างตามมาตรา 118 วรรคสอง แล้วตั้งแต่วันดังกล่าว มิใช่วันที่ถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวต่อมา
 
 
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 3086/2545
จำนวนผู้ชม 2405 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ