SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

การที่นายจ้างสั่งโอนลูกจ้างไปทำงานกับบริษัทสาขา

การที่นายจ้างสั่งโอนลูกจ้างไปทำงานกับบริษัทสาขา | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การที่นายจ้างสั่งโอนลูกจ้างไปทำงานกับบริษัทสาขา, บทความ การที่นายจ้างสั่งโอนลูกจ้างไปทำงานกับบริษัทสาขา, ตัวอย่าง การที่นายจ้างสั่งโอนลูกจ้างไปทำงานกับบริษัทสาขา, HR, HRM


การที่นายจ้างสั่งโอนลูกจ้างไปทำงานกับบริษัทสาขาที่เมืองฮ่องกงเป็นการเปลี่ยนตัวนายจ้างไปยังบริษัทที่เมืองฮ่องกงซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างหากจากนายจ้างเดิมโดยให้ลูกจ้างไปทำสัญญากับบริษัทใหม่ ให้ตำแหน่งในบริษัทของนายจ้างเดิมสิ้นสุดลง ทั้งได้จ้างบุคคลอื่นเข้าทำงานแทน เช่นนี้ เป็นการโอนสิทธิของนายจ้างไปยังบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 577 จะต้องไดรับความยินยอมจากลูกจ้างจึงกระทำได้ เมื่อลูกจ้างไม่ยินยอมโดยไม่ทำสัญญาฉบับใหม่กับบริษัทที่เมืองฮ่องกง แต่นายจ้างก็ให้ลูกจ้างพ้นจากตำแหน่งและจ้างบุคคลอื่นเข้าทำงานแทนจึงเป็นเรื่องที่นายจ้างเลิกจ้างซึ่งนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง
 
 
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 46/2537
จำนวนผู้ชม 1987 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ