SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ขั้นตอนการวิเคราะห์ Job Competency :ขั้นตอนที่ 1 กำหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นตอนการวิเคราะห์ Job Competency :ขั้นตอนที่ 1 กำหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนการวิเคราะห์ Job Competency :ขั้นตอนที่ 1 กำหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล, บทความ ขั้นตอนการวิเคราะห์ Job Competency :ขั้นตอนที่ 1 กำหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล, ตัวอย่าง ขั้นตอนการวิเคราะห์ Job Competency :ขั้นตอนที่ 1 กำหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล, HR, HRM


ขั้นตอนที่ 1   กำหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 
 
วิธีการเก็บข้อมูลสามารถเลือกใช้ได้หลายวิธี  ดังนี้
 
1.  การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  (One-by-One  interview)
 
อาจจะใช้ในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือการสัมภาษณ์แบบที่เผชิญหน้ากัน ก็ได้
 
ข้อดี 
 • ผู้สัมภาษณ์ไม่อึดอัดที่จะพูด หรือให้ข้อมูล
 • สามารถเจาะรายละเอียดของข้อมูลได้มาก
ข้อจำกัด
 • ใช้เวลามาก
2.  การสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม  (Focus group)
 
จำนวนคนสำหรับการสัมภาษณ์เป็นกลุ่มควรอยู่ในระหว่าง 5 -9 คน เพราะถ้าน้อยเกินไปก็อาจจะเปิดโอกาสให้ใครบางคนมีอิทธิเหนือกลุ่ม แต่ถ้าจำนวนคนมากเกินไป อาจจะทำให้คนแต่ละคนมีเวลาพูดน้อย ได้ข้อมูลไม่เต็มที่
 
ข้อดี
 • ได้ข้อมูลที่เกิดจากความคิดเห็นร่วมของกลุ่มคน ซึ่งอาจจะหาไม่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล
 • ใช้เวลาไม่มาก  แต่ได้จำนวนคนมากกว่า
ข้อจำกัด
 • คนบางคนอาจไม่กล้าแสดงออกเมื่ออยู่ต่อหน้ากลุ่ม  หรืออาจจะมีบุคคลที่เขารู้สึกเกรงใจอยู่ในที่ประชุม
 • บางครั้งอาจจะได้ข้อมูลที่เป็นกลางๆ มากเกินไป เพราะเป็นความเห็นของกลุ่ม  ที่เกิดจากการประนีประนอมระหว่างบุคคลในกลุ่มเอง
 
ตัวอย่าง คำถามในการสัมภาษณ์รายบุคคล
 1. งานหลักที่คุณรับผิดชอบคืออะไร  ?
 2. คุณคิดว่าอะไรคือความยากหรือความท้าทายของงานในตำแหน่งงานนี้ ?
 3. คุณเคยเจอปัญหาอะไรบ้างจากการทำงานในตำแหน่งงานนี้ และคุณจัดการกับปัญหาเหล่านั้น อย่างไร ?
 4. ปัญหาไหนที่คุณประสบความสำเร็จในการจัดการ เพราะอะไร ?
 5. ปัญหาไหนที่คุยไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการจัดการ เพราะอะไร?
 6. คุณคิดว่าคนที่จะทำงานในตำแหน่งนี้ดี  เขาควรจะเป็นคนอย่างไร ? เพราะอะไร?
 7. คุณคิดว่าคนแบบไหนที่ไม่น่าจะประสบความสำเร็จในตำแหน่งนี้  เพราะอะไร ?
 8. ความรู้ ทักษะ  และพฤติกรรมอะไรบ้างที่คนที่จะประสบความสำเร็จในตำแหน่งงานนี้ควรจะมี ?  เพราะอะไร ?
 9. ฯลฯ
 
ตัวอย่าง การตั้งคำถามในการทำ Focus  Group
 1. ท่านคิดว่าความรับผิดชอบหลักของตำแหน่งงาน .......... คืออะไร ?
 2. ท่านคิดว่าคนที่ดำรงตำแหน่ง ......... ควรจะมีทักษะหรือความรู้อะไรบ้าง ? เหตุผล ?
 3. ขอให้ยกตัวอย่างความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาของผู้ดำรงตำแหน่งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา  และทำไมท่านจึงคิดว่าเขาประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 4. มีปัญหาอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับตำแหน่ง ........ แล้วผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ เพราะอะไร ?
 5. อะไรคือความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จและไม่สบความสำเร็จในการดำรงตำแหน่ง ....... ?
 6. ผู้ดำรงตำแหน่ง ........ ต้องติดต่อกับหน่วยงานไหนบ้าง อะไรคือปัจจัยสู่ความสำเร็จในการติดต่อระหว่างหน่วยงาน  ?
 7. ฯลฯ
 
เทคนิคกาตั้งคำถาม
 
1.  ควรจะเตรียมคำถามไว้ล่วงหน้าว่าจะถามอะไรบ้าง ควรจะถามคำถามไหนก่อนหลัง  แต่ละคำถามควรจะใช้เวลา
     ประมาณเท่าไหร่
 
2.  ควรถามทั้งคำถามปลายเปิดและคำถามปลายปิด
 • คำถามปลายเปิด  (Opened-Ended Question) เป็นการถามเพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้อธิบายรายละเอียดต่างๆ ที่เราต้องการเช่น  ขอให้เล่าให้ฟังหน่อยครับ ว่างานที่คุณรับผิดชอบหลักๆ มีอะไรบ้าง ?
 • คำถามปลายปิด (Closed-Ended  Question) เป็นการตั้งคำถามเพื่อต้องการให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราเข้าใจนั้นถูกต้องหรือไม่ ?
           เช่น คุณคิดว่าคนที่ทำงานในตำแหน่งนี้จะต้องเป็นคนที่ประสานงานเก่งใช่หรือไม่ ?
 
3. ถ้าเราจะถามเรื่องหรือเหตุการณ์ในอดีต จะต้องถามให้ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
 • ทำอะไร (What)
 • ทำอย่างไร (How)  และพยายามถามเพื่อให้ทราบว่าผู้ถูกสัมภาษณ์นั้นมีบทบาทในเรื่องนั้นๆอย่างไร
 • ผลออกมาเป็นอย่างไร ( Results)
            เช่น คุณเคยเจอปัญหาในการบริหารคนอย่างไรบ้าง  (รอฟังคำตอบ)  คุณจัดการอย่างไร  (รอฟังคำตอบ)  และผลออกมาเป็นอย่างไร  ?
 
4. ในกรณีของการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม  (Focus  Group)  ควรตั้งคำถามให้ทุกคนมีส่วนร่วม และอย่าตำหนิ
    ความเห็นเห็นของใครในที่ประชุม
 
 

 
ข้อมูลอ้างอิง : มารู้จัก  Compentency  กันเถอะ
 
โดย : คุณณรงค์วิทย์ แสนทอง
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 4381 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ