SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

กำหนดข้อความอันผิดไปจากกฎหมายไว้ในสัญญา

กำหนดข้อความอันผิดไปจากกฎหมายไว้ในสัญญา | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กำหนดข้อความอันผิดไปจากกฎหมายไว้ในสัญญา, บทความ กำหนดข้อความอันผิดไปจากกฎหมายไว้ในสัญญา, ตัวอย่าง กำหนดข้อความอันผิดไปจากกฎหมายไว้ในสัญญา, HR, HRM


แม้สัญญาจ้างมีข้อความว่า ให้สิทธิผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าตอบแทน แต่ข้อสัญญาดังกล่าวเป็นข้อสัญญาที่ผิดแผกแตกต่างไปจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์ในอันที่จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อลูกจ้างอันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงไม่อาจบังคับแก่ข้อตกลงในเรื่องการจ่ายค่าชดเชยได้
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2499/2537
จำนวนผู้ชม 1843 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ