SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

การคำนวณค่าชดเชยเมื่อนายจ้างสั่งหยุดงาน

การคำนวณค่าชดเชยเมื่อนายจ้างสั่งหยุดงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การคำนวณค่าชดเชยเมื่อนายจ้างสั่งหยุดงาน, บทความ การคำนวณค่าชดเชยเมื่อนายจ้างสั่งหยุดงาน, ตัวอย่าง การคำนวณค่าชดเชยเมื่อนายจ้างสั่งหยุดงาน, HR, HRM


นายจ้างได้บอกเลิกจ้าง (ซึ่งได้รับเงินทุกวันสิ้นเดือน) โดยให้หยุดทำงานตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2542 นายจ้างจึงมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างถึงเพียงวันที่ 20 มกราคม 2542 เท่านั้น หากนายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างแรงานโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าให้ชอบด้วยกฎหมายก็มีผลทำให้นายจ้างต้องรับผิดจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างจนถึงวันที่ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2542 ส่วนการนับระยะเวลาทำงานของลูกจ้างเพื่อคำนวณค่าชดเชยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 มกราคม 2542 มิใช่นับถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2542 แต่อย่างใด
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1961/2543
จำนวนผู้ชม 2050 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ