SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ตัวชี้วัดความยากจน

ตัวชี้วัดความยากจน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดความยากจน, บทความ ตัวชี้วัดความยากจน, ตัวอย่าง ตัวชี้วัดความยากจน, HR, HRMตาราง แสดงคนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าคนละ 20,000 บาท / ปี (ครัวเรือน) ภาคตะวันตก จำแนกเป็นรายจังหวัด

จังหวัด

ผลการสำรวจระดับครัวเรือน ( จปฐ 1 )

ผลการสำรวจระดับครัวเรือน ( จปฐ 1 )

จำนวนที่สำรวจทั้งหมด

ไม่ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

เทียบเป้าหมาย

จำนวนที่สำรวจ

ทั้งหมด

ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

เป้า %

ผล

จำนวน (หมู่)

ร้อยละ

จำนวน (หมู่)

ร้อยละ

กาญจนบุรี

90,421

4,622

5.1

85,799

94.9

70

ผ่าน

872

40

4.6

832

95.4

นครปฐม

94,348

5

0

94,343

100.0

70

ผ่าน

865

-

0

865

100

ประจวบคีรีขันธ์

54,229

13,618

25.1

40,611

74.9

70

ผ่าน

403

157

39.0

246

61.0

เพชรบุรี

57,911

55

0.1

57,856

99.9

70

ผ่าน

594

1

0.2

593

99.8

ราชบุรี

96,233

8,447

8.8

87,786

91.2

70

ผ่าน

839

73

8.7

766

91.3

สมุทรสงคราม

24,558

20

0.1

24,538

99.9

70

ผ่าน

270

-

0.0

270

100

สมุทรสาคร

37,114

218

0.6

36,896

99.4

70

ผ่าน

246

1

0.4

245

99.6

สุพรรณบุรี

128,606

12,407

9.6

116,199

90.4

70

ผ่าน

963

129

13.4

834

86.6

ที่มา : กรมพัฒนาชุมชน

จำนวนผู้ชม 5530 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ