SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

เรื่อง ประกันสังคมเดินหน้าสนองนโยบายรัฐ

เรื่อง ประกันสังคมเดินหน้าสนองนโยบายรัฐ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง ประกันสังคมเดินหน้าสนองนโยบายรัฐ, บทความ เรื่อง ประกันสังคมเดินหน้าสนองนโยบายรัฐ, ตัวอย่าง เรื่อง ประกันสังคมเดินหน้าสนองนโยบายรัฐ, HR, HRM

รายละเอียด 60/2548

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เดินหน้าสนองนโยบายรัฐบาล โดยการนำนักเรียน นักศึกษาร่วมรณรงค์การขึ้นทะเบียนประกันสังคม เป็นปีที่ 2 ทำให้นักศึกษามีงานทำช่วงปิดภาคเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดปัญหาด้านสังคม และส่งผลให้สถานประกอบการขึ้นทะเบียนประกันสังคมเพิ่มขึ้น ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยถึงกรณีที่ สปส. จ้างนักศึกษาจำนวนกว่า 200 คน ปฏิบัติงานภาคสนามทั้งส่วนกลางและภูมิภาคในโครงการรณรงค์ให้สถานประกอบการขึ้นทะเบียนประกันสังคม ได้จัดทำเป็นปีที่ 2 ถือเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้มีงานทำในช่วงปิดภาคเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง เป็นประสบการณ์ที่มีค่าต่อตัวนักศึกษาเอง
ในปีนี้ สปส.ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 11 เมษายน-31พฤษภาคม 2548 โดยให้นักศึกษาลงพื้นที่ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม รวมทั้งสอบถามและจดบันทึกข้อมูลสถาน-ประกอบการ ด้วยการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS (การใช้แผนที่ฐานเชิงรหัส) มาใช้สำหรับตรวจสอบสถานประกอบการที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายกำหนด และนำข้อมูลที่พบว่ายังไม่ขึ้นทะเบียนไปใช้ในการติดตามนายจ้างเหล่านั้นเพื่อให้ขึ้นทะเบียนประกันสังคมต่อไป ซึ่งจะทำให้ปัญหาดังกล่าวลดลงหรือหมดไปในที่สุด
นายไพโรจน์ ฯ กล่าวต่อไปถึงผลการดำเนินงานโครงการ ฯ เมื่อปี 2547 ว่า มีจำนวนสถานประกอบการที่อยู่ในข่ายบังคับตามกฎหมายประกันสังคมและยังไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมได้มาขึ้นทะเบียน จำนวน 8,546 แห่ง ทำให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้น จำนวน 27,085 คน และกองทุนประกันสังคมได้รับเงินสมทบโดยประมาณ 17,496,910 บาท/เดือน หรือ 209,962,920 บาท/ปี
อย่างไรก็ตาม สปส.ขอความร่วมมือจากนายจ้าง/สถานประกอบการ สนับสนุนการดำเนินการครั้งนี้โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับนักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโครงการรณรงค์ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ต่อตัวนายจ้างและลูกจ้างต่อไป
 
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.thศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th

จำนวนผู้ชม 2442 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ