SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

เรื่อง สปส. คว้ารางวัล “คุณภาพการให้บริการประชาชน”

เรื่อง สปส. คว้ารางวัล “คุณภาพการให้บริการประชาชน” | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง สปส. คว้ารางวัล “คุณภาพการให้บริการประชาชน”, บทความ เรื่อง สปส. คว้ารางวัล “คุณภาพการให้บริการประชาชน”, ตัวอย่าง เรื่อง สปส. คว้ารางวัล “คุณภาพการให้บริการประชาชน”, HR, HRM

รายละเอียด 61/2548

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) คว้ารางวัลชมเชยด้าน “คุณภาพการให้บริการประชาชน” ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พร้อมรับรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี 9 พฤษภาคมนี้
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สปส. ได้รับรางวัลชมเชย ด้านคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี 2547 จากสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้ส่วนราชการเพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงานและให้กำลังใจกับข้าราชการ โดยพิจารณาจากกระบวนงานที่ส่วนราชการจัดส่งเข้ารับการประเมิน สำหรับรางวัลที่ สปส.ได้รับนี้เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชมเชย ทั้งหมด 16 รางวัล
หน่วยงานของ สปส. ที่ได้รับรางวัลชมเชยด้านคุณภาพการให้บริการประชาชน ส่วนกลาง ได้แก่ งานการรับชำระเงินสบทบจากนายจ้าง ของสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 2 ส่วนภูมิภาค ได้แก่ งานการรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดงานมอบรางวัล “การให้บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” ครั้งที่ 2 ให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2548 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล
“สำหรับรางวัลที่ได้รับถือเป็นกำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ สปส. ซึ่งตลอดระยะเวลา 15 ปี สปส.มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการและการบริหารงานให้รุดหน้า ให้เป็นหน่วยงานราชการที่เอื้อประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตนและประชาชน ” เลขาธิการกล่าวในตอนท้าย

 
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th

จำนวนผู้ชม 2469 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ