SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

เรื่อง สปส. ระดมความเห็นแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคม

เรื่อง สปส. ระดมความเห็นแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคม | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง สปส. ระดมความเห็นแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคม, บทความ เรื่อง สปส. ระดมความเห็นแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคม, ตัวอย่าง เรื่อง สปส. ระดมความเห็นแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคม, HR, HRM

รายละเอียด 62/2548

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดกว้างชวนลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วประเทศร่วมประชาพิจารณ์การแก้ไขกฎหมายประกันสังคม โดยส่งความคิดเห็นได้ภายในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงถึงกรณีที่กลุ่มองค์กรแรงงานต่าง ๆ ได้แสดงความห่วงใยและเป็นกังวลต่อการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับแก้ไขใหม่ไปยังรัฐบาล โดยไม่ผ่านการทำประชาพิจารณ์และไม่มีใครได้เห็นร่างฉบับดังกล่าวนั้น
ขณะนี้ สปส.อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนให้มีการประชาพิจารณ์ ไม่ได้รีบเร่งเสนอไปยังรัฐบาลตามที่เป็นข่าว ทั้งนี้เพื่อให้พระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับแก้ไขที่มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนมากที่สุด โดย สปส.ได้เปิดกว้างให้นายจ้าง ลูกจ้างผู้ประกันตน และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ทุกช่องทาง ได้แก่ ส่งเป็นจดหมายมาที่ กองนิติการ สำนักงานประกันสังคม เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือทางโทรสาร 0-2956-2534 ,0-2525-2887 ,0-2525-1897 หรือทางเว็บไซต์ www.sso.go.th / ที่อีเมล์ info@sso.go.th หรือโทร.สายด่วน 1506 ได้ทุกวัน สะดวกช่องทางการสื่อสารใดสามารถส่งข้อเสนอแนะได้ทันทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
“ทุกความคิดเห็นที่ส่งเข้ามา สปส. จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไข เพื่อให้พระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับแก้ไข เอื้อประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้แสดงความเห็นของท่านมาตามช่องทางดังกล่าวข้างต้นได้ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้” เลขาธิการกล่าวในตอนท้าย
 
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2956-3534 www.sso.go.thศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th

จำนวนผู้ชม 2830 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ